Megalakult Veszprém megye 100. helyi értéktára

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája által végzett szakmai-módszertani munka eredményeként, 2017. november 30-án megalakult Veszprém megye 100. helyi értéktára Békáson.

A megyei iroda hosszabb ideje aktív szakmai kapcsolatban van a településsel, több sikeres projektet valósítottak meg közösen, valamint innovatív partner a Kulturális Közfoglalkoztatási programban is.  Itt zajlott 2016-ban a Közösségi tervezés mintaprojekt, de helyet adott a Kapunyitogató programsorozatnak, illetve a Települési Értéknapok egyik helyszíne is volt.

Ennek hatására a lakosság aktív részvételével megkezdődött a helyi értékek számbavétele. A falu fiataljaival látóúton vettek részt Bakonyjákón, ahol megismerkedhettek a település értékfeltáró munkájával és azzal, hogyan ösztönzik a fiatalok bevonását.

2017. november 17-én döntött a képviselő-testület a helyi értéktár bizottság megalakításáról, melynek tagjai: Horváth Edina elnök, Mezeiné Horváth Andrea és Teket István békási lakosok lettek.

Horváth Edina elnök ismertette, hogy aznap 16 órakor megtartották alakuló ülésüket és két értéket vettek fel a helyi értéktárba. Elsőként a falu 650. születésnapjára, Molnár Kálmán nyugalmazott mezőlaki iskolaigazgató által írt, Békás című könyv került felvételre, melynek szerkesztésében ő maga is tevékenyen részt vett. A könyv bemutatja a falu múltját és jelenét, az itt élt emberek mindennapjait, újságcikkek, fotók, anekdoták tükrében. A másik felvett érték az önkormányzat épülete előtt álló katolikus harangtorony, melynek pontos építési idejét nem tudják, de meghatározó épített örökség a település életében. 2017. május 20-ra, a falu 650 éves évfordulójára teljesen felújították.

Dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátora örömét fejezte ki, hogy ezen a kistelepülésen alakult meg Veszprém megye 100. helyi értéktára és kifejtette, hogy az itt élők megvalósították a hungarikum törvény „álmát”, vagyis hogy a helyi emberek közreműködésével, a nekik fontos helyi értékek feltárásával kapcsolódnak be a hungarikum mozgalomba.

A programot megtisztelte jelenlétével Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke és Papp Tamás alelnök. Megerősítették, hogy Veszprém megye értékeinek gazdagságát a helyi értéktárak sokszínűsége és a településeken élők szülőföld iránti elkötelezettsége adja, valamint sok sikert kívántak munkájukhoz.

A Pápa melletti, 217 fős kistelepülés sikeresen pályázott a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt HUNG-2017-es pályázaton és 500.000 Ft-ot nyert helyi értéktára kialakítására, ami erősíti ennek a munkának a sikeres megvalósítását – mondta el Farkasné Csendes Tímea polgármester.

Mihalcsik Márta

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.