Megkezdődtek az egyeztetések a Komárom-Esztergom Megyei Mobilitási mintaprogram kapcsán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

2018 tavaszán az Új Nemzedék által kezdeményezett partnerségi találkozón több megyei hatókörrel rendelkező szervezet szakemberei részéről is felmerült az igény, hogy az Erasmus + program ihletésére olyan osztálycsere program indulhasson el, mely a megye kistelepülésein működő általános iskolák felső tagozatába járó diákok bevonásával és részvételével interaktív módon a kortárs csoportban támogatja a helyi értékek, szokások, intézményrendszer, települési sajátosságok megismerését, megismertetését a helyi identitás erősítését.

Az egy-egy napos élményalapú program célja a lokálpatriotizmus erősödésén és a települések értékeinek megosztásán túl az osztályon belüli- és az osztályok közötti együttműködés elősegítése és az önkéntesség népszerűsítése.

Az ifjúsági és közösségi művelődés területén dolgozó szakemberek a tapasztalatok alapján két, a megye határához közel elhelyezkedő települést ‒ Súrt és Piliscsévet ‒ választották ki, kérték fel az együttműködésre. A program beágyazottsága érdekében a településeken az oktatási és közösségi művelődés területén dolgozó partnerekkel a Művelődési Intézet és az Új Nemzedék kollégái többkörös egyeztetést terveztek, és elsőként 2018. június 18-án Piliscséven találkoztak a Piliscsévi Általános Iskola igazgatójával, érintett osztályfőnökeivel, valamint a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjével.

Az egyeztetés során a piliscséviek megismerték részletesen a projekt alapötletét, keretrendszerét, majd a Művelődési Intézet és az Új Nemzedék megyei kollégáival közösen összeadták azon ötleteket, élményelemeket, melyek a helyi értékeket, a helyi közösséget és közösségi életet, helyben működő intézményeket interaktív módon tudják megmutatni a célcsoport számára. A tervek szerint a lejegyzésre került ötletekből a résztvevők a nyár végéig forgatókönyvet készítenek, majd az új tanév kezdetekor a diákok bevonásával október elejéig kidolgozzák az első egynapos csere megvalósításának részleteit.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.