Megyei elismerés a Herényiek Háza lelkének

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Szekér Tamás egy olyan ikonikus személyiség, akinek életművét mindenki ismeri Szombathelyen, jó példáját egyre több civil követi a megyében, országosan, sőt a külhoni magyarság körében is. Neve összeforrt Szombathely északi városrésze, Herény közösségi életének történetével: a múlt kezdeményezéseit kutatja, a jelenét alakítja.

Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesült 2020. tavaszán Szekér Tamás, a Herényi Kulturális és Sportegyesület elnöke a herényi kulturális és sportélet több mint két évtizedes áldozatos szolgálatáért. A kitüntetés március 15-i ünnepélyes átadására a járványhelyzet miatt eddig még nem került sor, a közösségi színtért életben tartó munkatársak, egyesületi tagok és állandó látogatók azonban rendkívül büszkék a méltatásra, hiszen Tamás a civil szervezetért szívvel-lélekkel, éjjel-nappal dolgozik, mégis közös érdemként tekint minden sikerre.

A Szekér Tamás név összeforrt az elmúlt évtizedekben egy olyan kezdeményezéssel, amely egy egyszerű ötletből, egy valaha önálló település közösségének helyi identitást megőrző és megerősítő igényéből egy stabil alapokon álló, folyamatos megújulásra képes kulturális, szellemi központ lett a vasi megyeszékhelyen. A stabil alapot a városrész egykori és mai értelmiségi lakói, a másokra odafigyelő, az együttgondolkodás lángját éltető „lámpások” és a helyi értékeket, a jogszabályi környezetet és a közművelődési szakmai irányokat is jól ismerő „motor”, Szekér Tamás adja, aki felkarolja az innovatív elképzeléseket is.

1996 óta működteti önállóan a Herényi Kulturális és Sportegyesület azt a közösségi színteret, amelynek története 1932-ig nyúlik vissza. Az épület –ahogy jelenkori működését, úgy létrehozását is – a herényiek összetartásának köszönheti, hiszen annak idején Herény község lakossága fogott össze azért, hogy méltó helyszínt teremtsen a helyi kulturális eseményeknek. Az 1990-es évek közepén pedig ismét a helyi közösség döntött úgy, hogy önállóan élteti tovább a házat.

Szekér Tamás szüntelenül képezte magát, minden lehetséges fórumon részt vett, hogy jó gyakorlatokat ismerjen meg, a herényiek hasznára fordítható információkhoz és kapcsolatokhoz jusson. Így ismerkedett meg Beke Pállal, akit azóta is példaképének tekint és a „nyitott ház” mozgalom elkötelezett híve lett. Az egyesületet és a Herényiek Házát az az alapvetés tartja életben, hogy mindenre nyitott, amit a helyi közösség szeretne akkor, ha a megvalósításban a tervek szövögetői aktívan részt vesznek. Így aztán a herényiek – sőt Szombathely más városrészéből és még távolabbról is egyre több közösség – belakják a házat. Megtöltik vidámsággal, szándékokkal, programokkal, fiatalokkal és idősekkel.

Szekér Tamás munkásságában kitüntetett helyet kap a herényi értékek feltárása és élővé tétele. A népfőiskolai programok sorát további szálláshelyek kialakításával bővítené. A természeti kincsek megóvását és felfedezését segíti a kerékpáros centrum működtetése. Országos, sőt nemzetközi hírű kulturális alapú gazdaságfejlesztő jó gyakorlat a Herényi Virágút – virág és dísznövénykertészeti kiállítás és vásár – sikere.

Herény hírét pedig mind messzebbre viszik azok a csodák, amelyeket a „Közösséget építünk, közösségre építünk” mottó éltet.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.