Merre tovább vasi honismeret?

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Együttgondolkodásra, közös jövőtervezésre hívta Zsámboki Árpád, a Vas Megyei Honismereti Egyesület elnöke a szervezet legaktívabb tagjait, partnereit, a megye elismert kutatóit, szakértőit. A párbeszéd témája az egyesület működésével kapcsolatos innovációk feltérképezése, a megújulás szükségessége, az utánpótlás-generálás módszereinek közös kidolgozása, a honismereti tevékenység népszerűsítése, társadalmi beágyazottságának növelése volt.

A Művelődési Intézet a helyi értékfeltárás módszertanának átadásában és fejlesztésében szorosan együttműködik a megye valamennyi tájegységét hálózatba szövő Vas Megyei Honismereti Egyesülettel, a Vas megyei iroda két munkatársa is aktív tagja a szervezetnek, így a műhelyben zajlott ötletelésben, tapasztalatok megosztásában is képviselték a közművelődést és a közösségfejlesztőket. A szervezett honismereti mozgalom több mint fél évszázada elhivatottan szolgálja a haza, a szülőföld történelmének, természeti, szellemi és gazdasági értékeinek, hagyományainak, néprajzának kutatását, megismertetését és a helyi identitás erősítését. Vállalja a kulturális örökség megóvását, a hazai nemzetiségek és a határon túli magyarság értékeinek felkutatását, bemutatását. Zsámboki Árpád országos alelnökként elkészített egy széleskörű felmérő ívet, amely azonos elvek, adatok és tendenciák alapján összegzi a megyék helyzetét a honismereti tevékenység szempontjából. A társadalmi és technikai kihívásokra adható válaszok közös megfogalmazására kérte a résztvevőket; akik saját tapasztalataik, az általuk képviselt szervezetek aktuális programjainak, vagy saját önként vállalt feladataiknak bemutatásával kezdték hozzászólásaikat. Egyéni erősségeiket, ismereteiket, jártasságaikat mintegy felajánlva invitálták a megszólalók egymást a közös pontok, együttműködési lehetőségek felkutatására; hogy a közös energiákat aztán a közös ügy, a honismereti tevékenység megerősítésének szolgálatába összpontosíthassák. A problémák felsorolását a jó gyakorlatok számbavétele követte, majd pedig az egyesületben eddig még nem ismert, vagy nem használt fogalmak és eszközök meghatározása következett, amellyel a XXI. századi társadalmi kihívásokra is választ adhat a közösség.

A Vas megyében működő, az egyesület küldetésével harmonizáló kezdeményezések megkeresése, megszólítása és összehangolása lehet az egyik legfontosabb eszköze a szervezet népszerűsítésének, a tenni akaró tagok száma gyarapításának. Ebben jelentős segítséget tud nyújtani a Művelődési Intézet megyei irodája, elsősorban kiterjedt kapcsolatrendszerével: hiszen a megyében országos összehasonlításban is kiemelten jól működő értéktár bizottságok, értékklubok, vagy civil fórumok vannak, illetve a Vasi Hegyháti Közkincs Kerekasztal működését is naprakészen ismeri és fejlődését támogatja. A résztvevők megfogalmazták az emlékévek méltó megünneplésének jelentőségét, az oktatási intézmények megszólításának, a világháló nyújtotta lehetőségek kihasználásának fontosságát. Kitértek a megyébe az ország keleti részéből érkező és itt új életet kezdő fiatalok beilleszkedésével kapcsolatos felelősségre is, „jól létük, közérzetük”, mentális egészségük a külföldre való továbbköltözésüket is megakadályozhatja. A feladatok listájára felkerült annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy a történelemkutatás és a honismereti tevékenység teljes összemosódásából hogyan lehet nyitni a helyi értékeiket ismerő közösségek jövőépítésének támogatása irányába.

A párbeszéd tehát Vas megyében elhivatott szakemberek és lokálpatrióták részvételével elkezdődött annak érdekében, hogy legyen tovább vasi honismeret!

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.