Metszéspont Hajdú-Biharban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Metszéspont címmel indult műhelymunka a Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságon az EFOP-3.7.3-16-2017-00149 Művelődő közösségek az Alföldön projekt keretében 2019. november 5-én. A 12 alkalomból álló sorozat arra ad lehetőséget, hogy a megye 13 településéről résztvevő, a helyi társadalom fejlesztésében érdekelt szakemberek, az egymásra épülő műhelymunkák során megszerzett tudás birtokában kezdeményezzék és létrehozzák a helyi kulturális koncepciókat.

A projekt célja, hogy a résztvevők a megismert helyzetelemző és stratégiaalkotási módszerek segítségével készítsék el a közösségi művelődés helyi fejlesztési koncepcióit, alapdokumentumait. A műhelyfoglalkozás hozzájárul majd a bevont szakemberek hálózati kapcsolatainak kialakításához és a települések közös érdekeken alapuló tartós együttműködéséhez.

Az első alkalommal Angyal László megyei igazgató a helyi társadalom sajátosságairól vezetett műhelymunkát, melynek során a résztvevők megismerhették, azonosíthatták azokat a szempontokat, amelyekre elemző, tervező munkájuk során kiemelten kell figyelniük. A helyzetelemző kerekasztal beszélgetés keretében számos problématerületet tártak fel. Az azonosított problématerületek jó kiindulási alapot teremtettek a különböző helyzetelemző módszereknek, amelyeket részben ezen az alkalmon, de főleg a következő műhelyfoglalkozáson fognak megismerni a Kabán a résztvevők, ahová már viszik az első napon megkapott „házi feladat” megoldását is.

Angyal László

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.