Metszéspont – harmadik műhelyfoglalkozás Gellénházán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Zala Megyei Igazgatóságának szervezésében, a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150” azonosítószámú projekt keretében, a metszéspont harmadik műhelyfoglalkozása valósult meg 2019. április 29-én hétfőn Gellénházán, a Művelődési Házban. A műhely témája a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, valamint a közművelődési alapszolgáltatásnak való megfelelésben rejlő kihívások, kérdések előhívása és megválaszolása volt.

A műhelymunka első elemeként Zala megye térképén térképtűvel és fonallal jelölésre kerültek a képviselt települések. Rövid időn belül körvonalazódott egy közművelődési hálózat jövőképe. A közművelődés, mint szakma új irányainak felvázolása után közösen összegyűjtötték a szakemberek azokat az alapértékeket és alapvető célokat, amelyeket a helyi közművelődési feladatellátás során is fókuszba kell helyezni. Ezután közösen értelmezték az első alapszolgáltatás fogalomrendszerét.

Az infrastrukturális és a személyi feltételek teljesítése kapcsán minden műhelytag bemutatta saját közösségi színterének (illetve egy intézmény képviselője az intézmény) adottságait. Közösen összegyűjtötték azokat a tárgyi eszközöket, amelyek egy-egy közösségi együttgondolkodás elindítását segíthetik, továbbá azokat az alapképességeket, készségeket, amelyekkel egy közművelődési szakembernek rendelkeznie kell. Majd kiegészítették a listát azokkal az ismeretekkel, amelyeket a változásokhoz igazodni képes közösségépítőknek el kell sajátítani.

A műhely során folyamatosan Vas megyei jó gyakorlatokkal ismerkedtek meg a zalai közművelődési szakemberek, melyekből ötleteket meríthetnek. A műhelytagok maguk is elmondták tapasztalataikat, ötleteiket és rendkívül aktívan kérdeztek, válaszoltak, beszélgettek. A műhelyfoglalkozás folytatódik május utolsó hétfőjén.

Matyasovszky Margit
Fotó: Matyasovszky Margit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.