„Metszéspont” műhely Vasban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Vép város fogadta be az NMI Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája által kezdeményezett szakmai műhelysorozatot, amely ráirányítja a figyelmet arra, hogy a társadalomfejlesztési, valamint az egyének mentális egészségének fejlesztését szolgáló folyamatok metszéspontjában a közművelődés, a közösségfejlesztés áll.

A Művelődő Közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3.-16-2017-00150 támogatott projekt keretében megvalósított Metszéspont című műhelyfoglalkozás 38 résztvevője 2018 májusában találkozott első alkalommal. A közművelődés iránt elhivatott szakemberek nagy örömmel és kiemelt figyelemmel fogadták a programot.

Felütésként Kovács Péter Vép város polgármestere köszöntötte a megjelenteket és a Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola Világvarázslók csoportja adta elő a Devecsery László költő-tanár által számukra „megkomponált” Virágjátékot.

A szakmai napra a Művelődési Intézet Vas megyei munkatársai saját tématerületük rövid bemutatásával készültek, s a témafelvetéseket minden ismertető után hozzászólások és beszélgetés követte.

A Művelődési Intézet szervezésében megvalósult „135+1=A jövő zenéje” című a kodályi értékrendet középpontba helyező, közösségek létrejöttét, megerősödését támogató projekt vasi eredményeiről Tóth Adél számolt be.

A megjelent polgármesterek, közművelődési szakemberek, önkormányzatok és civil szervezetek képviselői több kérdést és észrevételt is intéztek Török Károlyné Miszori Mariann felé, akik a statisztika jelentőségére, fontosságára hívta fel a figyelmet és a benne rejlő lehetőségeket állította középpontba színes előadásában.

A Művelődési Intézet által szervezett támogatott képzésekről Kuglics Gábor beszélt és a közművelődési szakemberek továbbképzésére, az elhivatott szakmabeliek önmaguk elé támasztott igény fontosságára hívta fel a figyelmet, amely a folyamatos fejlődésre ösztönöz.

A Közösségek Hete című országos programsorozathoz a Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája is csatlakozott három mintaprojekttel, amelyek adaptálható tartalmát Bognár Alexandra ismertette.

A kommunikációs és esélyegyenlőségi munkatárs ezután ismertette az EFOP-3.7.3.-16-2017-00150 támogatott projekt tartalmát és a Művelődési Intézet célkitűzéseit a Vas megyében 2018-ban megvalósításra kerülő programokat illetően.

A 1997. évi CXL. törvény módosításával és a Minősített Intézmény Cím és Díj pályázatokkal, az önértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatos kérdéseket Éles Krisztina válaszolta meg.

Drimmer László és Farkas Csaba a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 támogatott projektben tevékenykedő két Vas megyei közösségfejlesztő mentor a Közösségek Hete rendezvény országos tapasztalatairól számolt be és kiemelte, hogy rendkívül nagy számban csatlakoztak közösségek a programhéthez, így az országos összehasonlításban előkelő helyen végzett a megye.

Iszakné Koszorús Judit intézményvezető bemutatta a programsorozatnak egy éven át helyet biztosító Vépi Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységét.

A műhelyfoglalkozás ezután a „Pillanatfelvétel Vas megye közművelődéséről” című témával folytatódott, amelynek kapcsán a közösségfejlesztőket foglalkoztató aktuális problémák, kérdések felvázolása, a résztvevő közművelődési szakemberek, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek, valamint az önkormányzatok képviselőinek bemutatkozása, a legújabb kihívások, lehetőségek felvázolása, megismerése és megismertetése következett. A beszélgetést Hutflesz Mihály vidékfejlesztési szakember moderálta.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.