Metszéspontban a közösségi szakember fejlesztői szemlélete

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Negyedik alkalommal találkozott a Művelődő Közösségek az Alföldön EFOP-3.7.3-16-2017-00149 projekt keretében megvalósuló Metszéspont műhely Hajdú-Bihar megyei közössége Ebesen, december 5-én, a művelődési házban.

A téma a közösségi szakember fejlesztői szemlélete és közösségépítő kompetenciái volt. Miben kell fejlődnöm? – tette fel a kérdést a műhelynap tematikája. Az önismeret, a kapcsolatépítés művészete, és szakmai kompetenciák megismerése és elemzése állt a középpontban.

A műhely vezetője Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő szakember volt. A műhely első félórájában a házi feladat megbeszélése és a tanulságok közös feltárása volt a feladat. Közösen összeállították azoknak a kompetenciáknak a jegyzékét, amelyek elengedhetetlenek a fejlesztő munkában.
Az elméleti ismeretek átadása előadás keretében történt, amellyel sikerült a szakemberek fejlesztő-támogató szerepének tartalmát, és gyakorlatban szükséges kompetenciáit bemutatni. A tervezés és irányítás sajátosságait játékos gyakorlatokkal, valamint filmrészlet elemzésével mélyítették el.
A megismert tudáselemek felhasználásával a napot egy szituációs játék zárta, amely lehetőséget adott azok kipróbálására.  Remek hangulat, a vélemények, észrevételek és gondolatok intenzív cseréje jellemezte a napot. A résztvevők elégedettségét jelzi, hogy a zárásként használt elégedettséget mérő beszélő pontokat minden résztvevő a 100%-ra helyezte.

Angyal László

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.