Mindent a közművelődési statisztikáról

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának egyik alapfeladata a megyei közművelődési statisztikai adatszolgáltatás támogatása. A 2019. évi közművelődési tevékenységről szóló adatgyűjtés 2020. január 21-én elindult és 2020. március 1-jén zárul.

A kötelező adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében indította el a Vas Megyei Igazgatóság a „Mindent a közművelődési statisztikáról” című szakmai műhelysorozatot. Január-február hónapban 14 alkalommal 14 településen várják a települések vezetőit, a közművelődési szakembereket, az önkormányzatok képviselőit, a közös önkormányzati hivatalok dolgozóit, a közművelődési feladatot végző civil szervezetek elnökeit egy közös eszmecserére. Eddig Őriszentpéter, Csepreg, Jánosháza Körmend és Kőszeg térségének feladatellátóit szólították meg az igazgatóság munkatársai.

A szakmai műhelysorozat központi témája a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás, de az ehhez kapcsolódó alapdokumentumok elemzése, értelmezése is fontos szerepet kap.

Az alkalmakon Károly Andrea közművelődési referens összefoglaló bevezető előadását követően gyakorlati példán keresztül (konkrét közművelődési statisztikai adatlap kitöltése a regisztrációtól a lezárásig) beszélik meg a kitöltés során előfordult tipikus hibákat, az egyes fogalmak értelmezését, válaszokat adnak a felmerült kérdésekre. Mindezzel párhuzamosan párbeszéd alakul ki a résztvevők között és lehetőség van szakmai tapasztalatok cseréjére is.

A száraz tényeken túl kihangsúlyozódik, hogy miért hasznos számukra a közművelődési statisztika, mit tudnak belőle profitálni a jövőben, milyen szakmai területeken tudják felhasználni a kapott adatokat.

Károly Andrea

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.