Módszertani ismeretekkel gazdagodnak a mentorképzés résztvevői

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a Művelődő közösségek az Alföldön (EFOP-3.7.3-16-00149) projekt keretében, a Debreceni Egyetemmel együttműködve megvalósuló Közművelődési mentorok tanfolyam részeként folytatódik A közösségi művelődés módszertana tantárgy Debrecenben a Hajdú-Bihar megyei igazgatóságon.

A tevékenység célja az volt, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közösségi művelődés fogalmával, gyakorlatával, a művelődő közösségek típusaival, valamint a közösségi művelődés során alkalmazott módszerekkel. A további cél az is, hogy a képzés rámutasson arra, hogy a különböző tevékenységi formákban szerzett kompetenciák és tapasztalatok kiválóan alkalmazhatók és felhasználhatók a társadalom különböző színterein a közösségi művelődés folyamatában.

Mentorkép, mentori szerepek, mentori kompetenciák. A mentorálás fajtái, módszerek és azok alkalmazása.

A kurzus 2019. február 13-án indult, amikor a témához kapcsolódó korábbi ismeretek rendszerezése és a közösségi művelődés alapfogalmainak megbeszélése történt. Kiemelt téma volt a művelődő közösségek formáinak megismerése (alkotó művelődő közösség, amatőr művészeti csoport), ezek megjelenése a hazai közművelődési intézményrendszerben. A következő alkalommal, 2019. február 20-án, a művelődő közösségek szerepe és hatása a helyi társadalomra volt a téma, kiemelten foglalkoztak a művelődő közösségek szerepével, jelentőségével a helyi értékek feltárásában. Megismerték a Hajdú-Bihar megyei igazgatóság gyakorlatából az újratanítás és a visszatanítás jelentőségét, valamint a különböző közösségfeltáró, közösségfejlesztő módszereket. A következő foglalkozáson a mentori szerep sajátosságairól volt szó. A hallgatók ezt követően terepmunkán vettek részt, amelyen a megismert módszereket a gyakorlatban is alkalmazták, a társadalmi beágyazottság vonatkozásában elkészítették faluséta programjaikat és elemzéseiket. A hallgatók a közösségfeltáró, közösségfejlesztő módszerek közül zömmel az Értékfeltárás a faluséta módszerét választották.

A képzés oktatói Dr. Márkus Edina, a Debreceni Egyetem adjunktusa és Angyal László megyei igazgató voltak.

A hallgatói terepmunka megbeszélése, a témáról, a településről, az intézményekről, a közösségekről való egyeztetések még három további alkalommal zajlottak. 2019. május 15-én került sor a terepmunka során készült értékfeltáró programok bemutatására. A hallgatók értékelték egymás faluséta programjait, és ennek alapján, a legjobb értékelést elérők a megyei igazgatóság ajándékcsomagjaiban részesültek.

Angyal László

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.