Mozgó film, mozgó klub Komárom-Esztergom megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azonosítószámú projektjének keretein belül 2019. június 3-án megtartotta az ötödik szakköri foglalkozást Bábolnán.

A projekt célja egy új közösség generálása a filmművészet eszközével, a résztvevők megismertetése a kisfilm készítésének alapszabályaival, műfaji lehetőségeivel. A résztvevők az adott település értékeit önálló kutatómunkával derítik fel, melyek videófelvételen is megörökíthetőek az utókor számára, ezzel a mindennapok dokumentációja és az értékmentés is megvalósul. A családi körben ismert értékek a film eszközével történő „újra keretezése” által bemutathatóvá, átélhetővé válnak a szélesebb közösség, különböző generációk számára is. A résztvevők megtapasztalhatják az alkotás örömét, maradandó produktumot hozhatnak létre, közösséggé formálódnak a folyamat során.

A februárban elindított program több résztvevője nem először kapcsolódik be ilyen témájú kezdeményezésbe, ugyanis a 2017-ben megvalósult „Élj a filmben” című projekt szolgált előzményként. Az „Élj a filmben” című projekthez hasonlóan idén is a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont telephelye, a Bábolnai Helytörténeti Gyűjtemény ad helyet a 12 foglalkozásnak, amelynek első öt találkozóján nagy volt az érdeklődés.

Az első alkalmat követően a csoport tagjai a számukra elérhető technikai eszközöket tekintették át, próbálták ki a videózás szempontjából. Ezután a közös film készítésére, a kisfilmben való eszközhasználatra került a hangsúly.

A harmadik alkalom során a települési értékek feltárásáról, az értéktárakról, helyi értékekről esett szó. A témában Hornyák-Pálmai Éva az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának vezetője tartott előadást, majd beszélgetést indított Bábolna helytörténetéről a témában jártas önkéntesek bevonásával, valamint a projekt során megszülető kisfilmben bemutatásra érdemes települési értékekről.

A negyedik foglalkozás a filmkészítés egyik alapjáról szólt, a forgatókönyvről. A résztvevők Jáger Dávid Tamás az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának módszertani referense segítségével megismerhették a forgatókönyvírás célját, fajtáit, funkcióit, valamint a filmkészítés során használandó formai elemeit a „filmes” kommunikáció megkönnyítése érdekében.

Az ötödik alkalommal Edelmayer Zsolt az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának módszertani referense által kaphattak betekintést a résztvevők a képalkotás folyamatába, az általános kompozíciós és világítási szabályok alkalmazásába.

A következő alkalommal, 2019. július 15-én a képi helyzetviszonylatok és képi minőségviszonylatok alkalmazása kerül a filmkészítés szempontjából terítékre, de ezen túl az értékfeltáró kisfilm tartalmáról, kidolgozásáról is lesz szó.

Jáger Dávid Tamás
Fotó: Cserteg István, Edelmayer Zsolt, Jáger Dávid Tamás

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.