Műhelyfoglalkozás a publikálásról Vásárosmiskén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A nemzeti értékek szélesebb körben történő megismertetéséhez szükség lehet a publikálásra. Az Ifjúsági Honismereti Műhelysorozat 2019. október 19-én megtartott foglalkozásán ennek módozatairól esett szó.

A műhelyfoglalkozást Kuglics Gábor, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának módszertani referense vezette, aki mintegy két évtizede maga is publikál, nyomtatott és online felületeken egyaránt. Prezentációjában elsőként a nyomtatott és az online felületeket hasonlította össze, mind a közzétevő, mind a befogadó oldaláról, majd az online felületeken belül a honlapszerkesztés és a blogolás előnyeiről, hátrányairól beszélgetett a résztvevőkkel. A jelen lévő fiatalok érdeklődve fogadták a modern témát.

A prezentáció végén a műhelysorozat témájához illeszkedő honismereti, helytörténeti blogokat, értéktári weboldalakat néztek meg közösen a résztvevők. A műhelyfoglalkozás második részében a résztvevők projekttervezésbe kezdtek. Arról ötleteltek kis csoportokban, hogy milyen dolgok hiányoznak a településeikről, mivel tudnák azokat élhetőbbé tenni a maguk erejéből.

A helyi termékek népszerűsítését, községi rendezvényeken történő árusítását, illetve egy ifjúsági klub vagy kör megszervezését mindegyik csoport megemlítette. A vásárosmiskeiek részéről pedig idősek klubja létrehozása, hagyományos népi emlékek kiállítása merült fel, a legfiatalabb vásárosmiskei résztvevő pedig – az elhangzott prezentáció hatására – egy blog indítását fogalmazta meg.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.