Műhelyfoglalkozás az ifjúsági közösségépítés jegyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

Ifjúsági műhely indult 2019. február 8-án az „EFOP-3.7.3-16-2017-00149 – Művelődő közösségek az Alföldön” projekt keretén belül, melynek az NMI Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága adott otthont. A műhelyfoglalkozás második alkalmára március 7-én került sor az Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Térben.

A 12 alkalomból álló sorozat első foglalkozása a résztvevők igényfelméréséről, az ifjúsági közösségekkel való kapcsolódásukról, az elvárásaikról, valamint a motivációjuk feltárásáról szólt. A résztvevők – leginkább talán a témából fakadóan is – a fiatal korosztályhoz tartoznak; azonban munkatapasztalat, érintettség és településtípusok tekintetében már inkább a heterogenitás jellemző. Elmondható például, hogy a 669 fős lélekszámú Kunpeszérről és a megyeszékhely Kecskemétről egyaránt érkezett jelentkező. A résztvevők a foglalkozás során ismereteket szerezhettek azon szervezetekről, melyek partnerek lehetnek a fiataloknak szóló szolgáltatások, programok szervezése tekintetében; illetve saját tapasztalataikon keresztül számos ötletet adtak egymásnak a fiatalok megszólításával, illetve aktivizálásukkal kapcsolatban. A közösségi média szerepére is kitértek, a fiatalok által leginkább használt felületeket és azok sajátosságait megvizsgálva.

Hallhattak a megyében aktív ifjúsági közösségekről, azok működéséről és programjaikról, valamint megismerkedhettek az Önkéntesség Magyarországon 2018, továbbá a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 eredményeivel. A kutatás adatainak ismertetése mentén élénk eszmecsere alakult ki egy-egy területről. A jó hangulatban telt, interaktív programról a résztvevők a „zárókörben” pozitívan nyilatkoztak. Úgy értékelték, hogy hasznos információkat és lendületet kaptak a munkájukhoz. A műhely résztvevői márciusban találkoztak újra, ezúttal főként a csapat összekovácsolódása került fókuszba. A résztvevők saját élményű tréning során ismerhették meg egymást még jobban; olykor játékos, olykor komolyabb hangvételű gyakorlatok során. A csapatmunka különösen nagy szerepet kapott abban a projektfeladatban, melyben a résztvevők – saját erősségeik, képességeik számbavételével – egy ifjúsági napot terveztek meg kiscsoportokban. A munkák bemutatása során beszélgetés alakult ki a lehetséges szakmai együttműködő partnerek fontosságáról, valamint a tervezési folyamat lényeges szempontjairól. Bár a foglalkozás a végéhez ért, a projektfeladat inkább a kezdet volt, melynek mentén a közös gondolkodás, ötletelés, információgyűjtés elindulhat.

A tréning kiegészült módszertani információkkal is (pl.: mely gyakorlatot mikor, milyen csoport esetén érdemes alkalmazni), illetve olyan gyakorlatok kerültek megismertetésre a résztvevőkkel, melyeket saját ifjúsági közösségeikben is használni tudnak, mivel nem túl eszközigényesek és komolyabb tréneri tapasztalat nélkül is alkalmazhatóak.

A műhelymunka hamarosan folytatódik, a következő foglalkozás április 15-én lesz.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.