Műhelyfoglalkozás Városlődön

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosítószámú projektjének keretein belül német nemzetiségi tánccsoportvezetői műhelyt indított Veszprém megyében.

A műhelyfoglalkozás következő alkalmára 2019. július 20-án került sor Városlődön.

A foglalkozás első részében a foglalkozásvezetők a képzésben résztvevőkkel közösen, a június 7-én megtartott táncpróbát értékelték, elemezték. A Pergő-Rozmaring Táncegyüttes ifjúsági és felnőtt korosztályú táncosokból álló, összeszokott közösség, amely kettős profilú tánccsoportként a magyar és a magyarországi német nemzetiségi tánckultúra kincseit egyaránt megjeleníti a színpadon.

Közösen felvázolták a táncpróba ajánlott felépítését, szerkezetét, időbeosztását, munkaformáit és az alkalmazott módszereket. A foglalkozásvezetők kiemelték a bemelegítés fontosságát, az erőnléti és a tartásjavító gyakorlatok arányát, valamint felhívták a figyelmet a közvetlen utánpótlás felzárkóztatásánál végzett differenciált munka jelentőségére és a szólótáncosok/rangidősek segítő munkájára, példamutatására. A próba tervezésénél meghatározó lehet a repertoár próbálása és az új, készülő koreográfia gyakorlásának egészséges aránya, illetve a stílusgyakorlatok jelenléte.

A foglalkozás második részében gyakorlatban kipróbálták, melyek azok az átmozgató, bemelegítő elemek, amelyek a nyugdíjas korosztály számára is (kötelezően) ajánlottak, majd az általános iskolai és ifjúsági korosztálynál végezhető fizikai állóképességet, testtartást, mozgáskultúrát, ritmusérzéket fejlesztő feladatokat elemezték, helyezték a középpontba. Játékos formában, minden korosztály számára ajánlott, koncentrációskészség-fejlesztő gyakorlatokat tanultak, amelyek jól beépíthetőek a táncpróba szerkezetébe és közösségformáló hatásuk is megfigyelhető hosszú távon.

A foglalkozás befejező részében a korábban megtanult Stern polka lépésanyagát alapul véve csoportokban – irányított csoportalakítással – dolgoztak: megadott terjedelemben eltérő korosztály számára (általános iskolai alsó tagozat / felső tagozat / felnőtt korosztály) számára fűzték össze a lépésanyagot, főleg a térforma váltásokra koncentrálva. Az elkészült kis „koreográfiákat” a csoportok egy-egy képviselője megtanította a többieknek, majd közösen eltáncolták az etűdöket, és felvételt is készítettek a produkciókról.

Mihalcsik Márta

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.