Múzsán innen – Múzsán túl

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

A MÚZSA Fesztivál 2013 óta biztosít bemutatkozási lehetőséget Nógrád megye amatőr előadóinak négy művészeti ágban (énekelt és hangszeres zene, vers és próza, tánc valamint képzőművészet). 2013-2015 között a Művelődési Intézet támogatásával valósult meg a nagyszabású rendezvény, amelynek szervezését, megvalósítását 2016-ban a Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete vállalt fel.

 

Ebben az évben az NMI Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodája 2017. november 15-én Szécsényben közösségfejlesztéssel egybekötött műhelymunkát szervezett a művészeti fesztivál szervezésébe, megvalósításában résztvevők részére. A műhelymunkában a szécsényi, salgótarjáni, pásztói és a balassagyarmati járásban dolgozó közművelődési szakemberek, aktív civilek vettek részt.

 

A szakmai munka az elmúlt évek szervezési tapasztalatinak összefoglalásával indult, bemutatva a Művelődési Intézet szervező, koordináló munkáját. Máté Lászlóné módszertani referens bemutatta, hogyan karolta fel 2013-ban a Művelődési Intézet a pásztói Közkincs Kerekasztal kezdeményezését kiterjesztve ezt az értékteremtő és közösségfejlesztő munkát a megye minden járására. Antalné Prezenszki Piroska, a pásztói Közkincs Kerekasztal képviseletében a többéves járási munka eredményeit, nehézségeit mutatta be. Megtudhatták a jelenlévők hogyan lett a pásztói közművelődési szakemberek ötletéből járási művészeti fesztivál, hogyan sikerült a települések vezetőit, civiljeit megnyerni, milyen folyamatokat indított el a településeken a fesztivál megvalósítása.

Ezt követően a Társadalomfejlesztési és Művelődési Egyesület elnöke a közösségfejlesztés módszereit, eszköztárát mutatta be, majd a résztvevők megismerkedhettek a tankatalógus készítésével. A műhelymunka során a települések képviselői megosztották saját tapasztalataikat, egyetértve abban, hogy az itt kapott új ismeretekkel, közösségfejlesztő módszerekkel hatékonyabban tudják végezni a helyi közösségi élet szervezését. A műhely munka egyik célja a művészeti programban rejlő fejlesztési, továbblépési lehetőségek keresése volt. Ennek egyik fontos feladata az idősebb generáció tagjainak bevonása a Múzsa Fesztivál programjaiba, aktívabb részvételére ösztönözése, ezért az „Életet az Éveknek” Klubszövetség Nógrád Megyei vezetőségét is meghívták a műhelymunkára, akik elfogadva a meghívást, aktívan vettek részt a munkában, mondták el véleményüket. Minden résztvevő egyetértett abban, hogy 2018-ban folytatni kell a MÚZSÁT, így a fejlesztési lehetőségeket számba véve és az idősek igényeihez is igazodva új kategóriával a báb-, és színjátszással bővítették a művészeti ágak sorát. Pontosították a kategóriákhoz tartozó produkciókat, kiválasztották a 2018-ban megvalósításra kerülő művészet ágakat, ami a tervek szerint a képzőművészet és a báb-, illetve színjátszás lesznek.

 

Szigeti Lászlóné

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.