Német nemzetiségi műsor Városlődön

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül német nemzetiségi tánccsoportvezetői műhelyt indított Veszprém megyében. A műhelyfoglalkozás következő alkalmára 2019. szeptember 28-án került sor Városlődön.

Ez alkalommal egy kulturális műsort tekintettek meg a foglalkozás résztvevői a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett program részeként. A változatos műsorból elsősorban a néptánc-produkciókat helyezték a középpontba. Három korosztály is színpadra lépett: óvodások, általános iskolások és az ifjúsági, illetve felnőtt korosztály képviselőiből álló Pergő-Rozmaring Táncegyüttes.

A foglalkozás résztvevői előre kiadott szempontsor alapján tekintették meg a műsort. Ezzel a foglalkozásvezetők azt szerették volna elérni, hogy a leendő tánccsoportvezetők lépjenek ki a néző kategóriából és próbálják meg a „zsűri” szemével értékelni az előadást, az eddig tanultakra építve (életkori sajátosság, zene és táncprodukció egysége, térformák, „csak tiszta forrásból” elv érvényesülése stb.) elemző, analizáló módon próbálják nézni és maguknak megfogalmazni a tapasztalatokat.

A szempontok megfogalmazása során különbséget tettek a korosztályok között. Az ifjúsági/felnőtt táncegyüttestől a szórakoztatás már alapelvárás, itt a hangulati elemek megléte, a hangulatfokozó elemek színpadi megjelenése, illetve megjelenítésének megfigyelése került előtérbe. A koreográfia felépítése szempontjából a változatos térformák és ezek váltása a korábbi foglalkozások alapfeladata volt, ezért  ennek feltérképezése itt is bekerült a gyakorlati feladatok közé. A jellegzetes magyarországi német táncok felismerése és a színpadi megjelenés elemeinek megfigyelése mindegyik korosztály megfigyelési szempontjainak részét képezi, mert ezek ismerete nélkül a szakmai, vezetői munka nem lesz szakszerű és hiteles. A megfigyelés tapasztalatait a következő, októberi foglalkozáson beszélik majd meg.

A műhelymunka október 18-án folytatódik Veszprémben, amikor a forrásteremtés lehetőségeivel és gyakorlatával ismerkednek meg a csoport tagjai.

Mihalcsik Márta

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.