Népfőiskolai látóút – hagyományokkal rendelkező és alakuló népfőiskolák

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. „Művelődő közösségek az Alföldön” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló népfőiskolai műhelysorozat nyolcadik alkalma ismét egy látóút volt, ezúttal Földes és Kenderes településekre.

Elsőként a Hajdú-Bihar megyei Földesen ismerkedtek meg a résztvevők a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület tevékenységével. A 23 éves múltra visszatekintő népfőiskolát Dr. Szabó Irma elnök mutatta be. A népfőiskola névadója Karácsony Sándor, földesi születésű, pedagógiai, filozófiai író, egyetemi tanár, a magyar filozófiai gondolkodás meghatározó alakja. Tevékenységük alapja a közösségépítés szoros együttműködésben a Karácsony Sándor Közösségi Házzal és a helyi civil szervezetekkel, kiemelten fontos számukra a kulturális tevékenység, a hagyományápolás, a közösségfejlesztés, az egészséges életmód szemléletének terjesztése és az élhető környezet megteremtése. Feladatuknak tekintik – egy-egy népfőiskolai kurzus szervezése mellett – a változatos települési programkínálat összeállítását, értékeinek megismerését és megismertetését, a hagyományaik ápolását.

A nap második felében a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kenderes település alakuló népfőiskolájával ismerkedtek meg a résztvevők, akiket Bodor Tamás, a Kenderes Városi Települési Értéktár Bizottságának elnöke fogadott. A program egy értéksétával indult a Horthy-ligetbe, ahol az ország legnagyobb I. világháborús emlékműve áll, majd a Horthy-kripta került bemutatásra. Ezt követően a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Rónyai László, az NMI Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának közművelődési referense mutatta be a megyéjükben működő népfőiskolai viszonyokat. Ehhez kapcsolódóan Bodor Tamás, a település értékfeltárása mentén, beszélt a település arculatát meghatározó Horthy-kultuszról, az erre épülő települési értékekről és a kulturális alapú gazdaságfejlesztésről. A településen most van alakulóban a népfőiskolai mozgalom, melynek szerveződéséhez szakmai, módszertani segítséget nyújt a NMI Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága.

A közösségfejleszés központú, több mint húsz éves múltra visszatekintő, földesi népfőiskola és az értékek mentén szerveződő, kezdeti stádiumban lévő, de annál nagyobb tervekkel rendelkező kenderesi népfőiskolai mozgalom bemutatása, sokrétű és hasznos ismeretekhez juttatta a műhely résztvevőit.

Csibor Márton, Varga Ágnes

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.