Népfőiskolai Műhely Győr-Moson-Sopron megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 2018. május 31-én havi egy alkalommal – Népfőiskolai Műhely címmel – ingyenes szakmai műhelyt indított. A foglalkozások egy éven keresztül tartottak és a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt keretében valósultak meg, hozzájárulva ezzel a népfőiskolai együttműködések kiépítéséhez.

A műhely szakmai foglalkozásainak levezetése az alábbi szempontok alapján történt:

– A műhely célja a résztvevők belső képességeinek kibontakoztatása és megosztása, továbbá a már működő és újonnan létesülő népfőiskolák aktivátorainak megerősítése szerepükben, motiváltságuk erősítése és információátadás a népfőiskolák és a közösségi művelődés lehetséges területeiről

– A műhely folyamán a résztvevők ismerjék meg a közösségi tervezés folyamatát, módszerét

– A résztvevők ismerjék meg a közművelődési szakterület intézmény típusait, törvényi szabályozásukat

– A résztvevők sajátítsák el a közösség alapú értékfeltárást

– A résztvevők mérjék fel a megyében működő ifjúsági köröket, ismerjék meg azokat a nem formális tanulási módszereket, amelyek elősegítik a fiatal korosztály bevonását a népfőiskolák munkájába

– A műhely keretében a résztvevők sajátítsák el, hogyan tudnak erőforrásként építeni a települési értékekre, s hogyan tudják a település gazdasági előrelépéséhez azokat felhasználni

– A résztvevők ismerjék meg a tájegységre jellemző néphagyományokat, népszokásokat

A fenti célok alapján indított népfőiskolai műhelyfoglalkozás 12 alkalommal sikeresen lezajlott. A foglalkozások egy éven keresztül tartottak. A foglalkozások több helyszínt is érintettek, többek között Mezőörsön, Felpécen, Agyagosszergényben folytak a műhelymunkák. A foglalkozások során tájékoztatást kaptak a résztvevők a mezőörsi népfőiskola történetéről, működéséről, jó gyakorlataikról. Felpécen a néphagyományok éltetése, átörökítése a kistelepülések helyi közösségeibe volt a fő téma. Különböző játékos feladatokon keresztül tapasztalatokat szereztek arról, hogy hogyan illeszthető be a népfőiskolák tevékenységébe, képzésébe a hagyományéltetés elemei, az esztendő szokásai, dramatikus játékai. Agyagosszergényben a népfőiskolai programoknak helyet adó Művelődési Házat ismerték meg a jelenlevők. A népfőiskola munkásságát, szellemiségét küldetését mutatták be az alapítók, kiemelve a népfőiskola szervezésében, támogatásában megvalósuló hagyományőrző programokról, pályázatokról, kiadványokról. A műhelyfoglalkozás 12 alkalma hozzájárult a népfőiskolai együttműködések kiépítéséhez. A műhelyfoglalkozások a népfőiskolai munka elvei alapján működtek, számos jó gyakorlatot mutattak be, főként a látóutak, valamint a több helyszínen zajló műhelyfoglalkozásokon.

A népfőiskolai műhelyfoglalkozásokon a résztvevők két látóúton vettek részt. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnál tett látogatás során ismerhették meg a népfőiskolát. A Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban (a volt Piarista rendházban) működő népfőiskolai társaság munkatársai fogadták a látóút résztvevőit. Borsó Miklós, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke ismertette a népfőiskola célját és tevékenységét. Elmondta, hogy Magyary Zoltán szellemi örökségére építve biztosítja az egyének számára a világban való eligazodáshoz szükséges élethosszig tartó tanulás közösségi lehetőségét a tudás hozzáférhetővé tételével.

A következő látóút helyszínéül a Vas-Vár Örökség Népfőiskola került kiválasztásra. Vas megyébe Oszkó és Vasvár településre látogattak el a foglalkozás résztvevői. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár igazgatója mutatta be a népfőiskolát. Az igazgatónő beszélt a népfőiskola múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Kiemelte a népfőiskola céljait, valamint azt is, hogy mennyire fontos a magyar szellemi kultúra megismerése, a hagyományok és értékek megőrzése. A jelenlévők Kovács István, az oszkói Hegypásztor Kör elnöke által betekintést kaptak a Hegypásztor Kör munkásságába. A színes program során a nap zárásaként a Nagy Gáspár Kulturális Központba tettek rövid látogatást a résztvevők, ahol Gergye Rezső igazgató kalauzolásában ismerték meg a kulturális központ életét.

A több helyszínről érkezett résztvevők (pl.: Magyar Műhely Alapítvány, Fertőszentmiklósi Népfőiskola Egyesület, Felpécért Alapítvány, Közi Horváth József Népfőiskola, Gartai Népfőiskola Egyesület) a műhelyfoglalkozások során fontos információkat kaptak a közösségfejlesztésről, a közösségi tervezésről, a fiatalok bevonásáról, olyan gyakorlati ismereteket szereztek, melyeket a saját közösségeikben kamatoztathatnak.

A népfőiskolai műhelyfoglalkozások során a Győr-Moson-Sopron megyében működő népfőiskolák munkatársai és közművelődési szakemberei a népfőiskolai társaságok működéseiről, kezdeményezéseiről, munkásságairól, közművelődési tevékenységeiről hasznos ismereteket szereztek, valamint együttműködésüket alapozhatták meg vagy bővíthették ki.

Epinger Zsanett

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.