Népfőiskolai Műhely Mezőörsön

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

2018. május 31-én az NMI Művelődési Intézet Mezőörsön havi egy alkalommal Népfőiskolai Műhely címmel ingyenes szakmai műhelyt indított. A foglalkozások egy éven keresztül tartanak és a Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 számú projekt keretében valósulnak meg, hozzájárulva ezzel a népfőiskolai együttműködések kiépítéséhez.

A műhelyfoglalkozások célja a belső képességek, értékek kibontakoztatása és megosztása, valamint információátadás a népfőiskolák és a közösségi művelődés lehetséges területeiről, szerepéről. A műhelyfoglalkozásokon a népfőiskolák munkatársai, önkéntesek, közművelődésben dolgozók vesznek részt, ahol a közösségfejlesztésről, a közösségi tervezésről, a fiatalok bevonásáról, saját vezetői szerepükről, illetve ezek gyakorlati használatáról ismereteket szereznek és azokat a saját közösségeikben kamatoztatva használni és a köz javára tudják fordítani.

A negyedik alkalommal, augusztus 30-án a Mezőörsi Népfőiskola és a Magyar Műhely Általános Művelődési Központ működését, feladatait, szerteágazó tevékenységét, határon átnyúló kulturális kapcsolatait mutatta be az érdeklődőknek Szabó Gyula elnök.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.