Népfőiskolai műhelyfoglalkozások indulnak Békés megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatósága a Művelődő közösségek az Alföldön EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azonosítószámú projekt keretén belül népfőiskolai műhelysorozatot indít 2019. február 19-én az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskolai Egyesület székhelyén.

A népfőiskolák képzési programjukat a helyi igényekre és adottságokra építve határozzák meg, ebből fakadóan igen sokoldalú, ám a térség kihívásaihoz rugalmasan igazodó tevékenységet folytatnak, mely kiterjed a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásától a munkavállalók, vállalkozók, gazdálkodók továbbképzésén át egészen a helyi és nemzeti identitástudat erősítését célzó programok megvalósításáig. A népfőiskola tehát olyan intézmény, mely a mai kor rohamosan változó igényeire, kihívásaira tud választ adni.

A program a népfőiskolák, a népfőiskolai oktatást végző, valamint a népfőiskola megalapítását célul kitűző szervezetek munkavállalóinak, tagjainak kompetenciafejlesztését célozza meg. Célcsoportja a köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály, valamint a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek köre. A résztvevők számára térítésmentes foglalkozássorozat 2019 februárjától 2020 januárjáig havi egy alkalommal, alkalmanként 4 órás időkeretben valósul meg.

Az első műhelyfoglalkozás időpontja 2019. február 19., helyszíne az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskolai Egyesület székhelye. Témája a népfőiskolák története, jelenlegi helyzete és a vonatkozó jogszabályi hátterek. A további műhelyfoglalkozásokon ismertetésre kerül a hungarikummozgalom történetisége és a hozzá kapcsolódó fogalmi rendszer, az értékfeltáráshoz és a helyi értékeken alapuló gazdaság- és társadalomfejlesztő folyamatokhoz kapcsolódó jó gyakorlatok. A műhelyfoglalkozások témái továbbá a projektmenedzsmenthez és a projektszemlélethez kapcsolódó elméleti ismeretek, illetve a projekttervezés gyakorlata. A program keretén belül két látóútra is sor kerül, melynek célja a már működő népfőiskolák, illetve az eredményes munkát végző népfőiskolai szervezetek mindennapjaiba történő betekintés.

Tokár János

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.