Népi emlékek ünnepe Körmenden

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A népdal sohasem szól hamisan, akárha a közönség fakad dalra, akárha a mozgástól levegőért kapkodó néptáncosok énekelnek együtt az őket kísérő zenészekkel. Félrelépni a néptáncban nem lehet, hiszen a karikában összeölelkező lányok támaszuk egymásnak, a verbunkot ropó férfiak tanítják egymást, a párok pedig szinte a föld felett lebegnek egymásba kapaszkodva. A népi ünnepeket felidézni magát a lelket kiegyensúlyozó öröm.

A „Minőség és Hagyomány – Értékké váló közösségek” műhely tagjai a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának invitálására ezt a szívmelengető büszkeséget élték át 2019. november 16-án Körmenden, amikor a Vasi Néptáncpanoráma keretében színpadra állhattak. Sőt akkor is, amikor a gála előtti műhelybeszélgetések során ismerkedhettek és eszmét cserélhettek más amatőr népművészekkel.

A programsorozatot záró délutánon az igazgatóság munkatársai összegezték, milyen kérdések és kezdeményezések születtek a műhelysorozat kapcsán a nyolc hónap alatt. A résztvevők pedig előre vetítették a 2020. év feladatait, amelyek közös megoldásra várnak. A jeles napokat őrző és megünneplő közösségek eseményeiből naptár összeállításában segítik az igazgatóság munkáját.

A következő műhelyek egyik fő témája lesz a kommunikáció erősítése, hogy hazájukban is „próféták” lehessenek, ugyanakkor az élővé tett hagyományok, népi emlékek könnyebben megtalálják az utat a fiatalok szívéhez. Az amatőr művészeti csoportok vezetői és tagjai nagyobb lelkesedéssel vesznek részt képzésekben, műhelyfoglalkozásokon. Arra ösztönzik társaikat is, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg, segítsék az általuk választott, tanult és művelt amatőr művészeti ág felvirágoztatásával a nemzeti értékek minél szélesebb körben történő megismerését, valamint önmaguk, társaik és nézőik, hallgatóik eligazodását az életben.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.