Népi kézműves program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet a Népművészeti Egyesületek Szövetségével képzést szervez 2018-ban is a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban résztvevő közfoglalkoztatott munkatársak részére Nyíregyháza, Csenger és Ajak városokban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület a képzés együttműködő szakmai szervezete.

A képzés célja a népi hagyományokkal kapcsolatos alapismeretek, képességek elsajátítása a kulturális közfoglalkoztatottak körében, ősi technikák, kismesterségi munkamódszerek és a régi hagyomány segítségével az önálló alkotás örömének megismerésével. A felhasznált agyag tulajdonságainak megismerése, felhasználási lehetőségeik közös továbbgondolása a mai kor viszonyaihoz igazítva. Annak felismerése, hogy egyszerű alapanyagok felhasználásával, az alapismeretek elsajátításával érték hozható létre, egyedi kézi munkával. A tanfolyamok hallgatói betekintést nyernek a Magyarországon meglévő népi kézműves mozgalomba, tájékoztatást kapnak a különböző informális és non formális képzésekről, eseményekről, pályázati lehetőségekről, népi kézműves életutakon keresztül betekintést nyernek a kézműves vállalkozásokba.

Tematika:

Textilszövés:

Bemutató foglalkozások a szabadidő élményszerű és egyben hasznos eltöltésére a szövés mesterségen keresztül. A hallgatók a foglalkozás végére megismerik a szövött anyagok szerkezetei között lévő különbségeket, és felismerik a madzag típusú, vászon típusú és szőnyeg típusú szövött anyagokat. A gyakorlatban különböző fonásokat: 4-5-7 szálas, valamint kisebb eszközön (pl. karmantyúfa, körmöcskék, madzagszövő, stb.) próbálják ki a szövés alapjait.

Oktató: Dr. Puskás Nándorné Oláh Júlia, népi iparművész, a népművészet mestere

Faművesség:

A 7 óra alatt a résztvevők megismerkednek azzal, hogy a faművesség hol volt és van jelen az életünkben – építészet, berendezés, használati tárgyak, kapuk, szerszámok, stb. Bepillantást nyernek a funkció és a díszítmény egységébe, a mesterség kialakulásába. Készítenek egyszerű népi játékokat: pörgettyű, röppentyű, népi hangszereket: bodzasíp, nádi hegedű, stb. és elsajátítják a legegyszerűbb faragási technikákat, pl. ékrovás
Oktató: Kovács Béla fafaragó, népi iparművész, faműves szakoktató

Bőrművesség:

A résztvevők megismerkednek a 7 óra alatt a különböző fajtájú bőrökkel, azok tulajdonságaival, megmunkálási módjaival és a paraszti hagyományokban elfoglalt szerepével. Gyakorlatban fonatokat készítenek és kisebb tárgyakat, pl. pénztárca, ékszer, stb.

Oktató: Mussó László bőrműves, népi kismesterségek oktatója

Helyszínek és időpontok:

2018. május 29–31.      9-16 óráig Nyíregyháza
2018. június 5–7.          9-16 óráig Csenger
2018. június 12–14.       9-16 óráig Ajak

A programra várnak minden érdeklődő közösségi munkást, közösségi koordinátort és szakmai, ill. személyügyi asszisztenst.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.