Őseik példáját követik a herényiek

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

Szombathely herényi városrésze újabb mérföldkőhöz érkezett a közösségfejlesztésben, a helyi társadalmi szerepvállalás megerősítésében. A jövőre negyedszázados működését ünneplő Herényi Kulturális és Sportegyesület is csatlakozott az NMI Művelődési Intézet által koordinált Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat kialakításához. Egy formájában és tartalmában is a mai kort, valamint a hagyományokat ötvöző, esztétikus, olvasmányos kiadványt adott a herényiek és a herényi értékeket megismerni vágyók kezébe.

Az Őseink példáján – Herényi Értékek című füzetet 2018. május 18-án ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Szekér Tamás egyesületi elnök. 44 oldalon keresztül repült a képzelet évszázadokkal vissza az egykori önálló településre, Herénybe, a szombathelyi nemesek hétvégi pihenőhelyére. Tudósok, művészek, orvosok, botanikusok, sportolók, üzletemberek sora származott a felvilágosult, az adott kor kihívásaira gyorsan reagáló, vagy éppen felfedezések által azt megelőző községből.

Örökségüket őrzik a mai herényiek is, s nemcsak őrzik, de elvárás is a helyi lokálpatrióták számára az elődök által megfogalmazott gondolatok továbbéltetése. Alkotnak, fejlesztenek, együttgondolkodnak. A városrész összetartó közösségét nem hagyják szétforgácsolódni. A fiatalok mély gyökereikbe kapaszkodva térnek vissza Herénybe.

A kiadvány létrehozása sem néhány hónap eredménye, hanem hosszú, fáradságos, de szeretettel teli évtizedeké, évszázadoké; ahogy arra Nagy Krisztina az egyesület ügyvezető titkára utalt köszöntő szavaiban. A herényi értékeket nemrég a mai közösség vette lajstromba; hogy a tájhoz, az épített örökséghez, de mindenekelőtt a szellemi kincsekhez méltó újabb terveket, arra épülő jövőbemutató kezdeményezéseket fogalmazzon meg, mint például a gombfoci klub életben tartása; a kerékpáros élménytúrák által nyújtott élmények gyarapítása; vagy a délutánt szenvedélyes előadásával megszépítő nótakör utánpótlás generálása.

A közösségépítő és kulturális gazdaságfejlesztő hatásában térségi szerepet is vállaló egyesület így válik egy a tudásátadásban és az értékeken alapuló jövőtervezésben példamutató népfőiskolai funkciókkal is bíró civil szervezetté.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.