Pillanatfelvétel értéktári közösségekről Magyarszombatfán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító számú projektjének keretein belül Hungarikum műhelyfoglalkozáson történő együttgondolkodásra hívta a Vas Megyei Igazgatóság a téma iránt érdeklődőket. Az első alkalomra 2019. október 16-án került sor Magyarszombatfán.

Vas megyében különös érdeklődéssel fordulnak a települések közösségei az értékgyűjtés és főképpen a számukra fontos, még fellelhető értékek továbbadása iránt.

Az első találkozás fő célja egymás megismerése volt, hogy az egész éven át egymástól tanuló résztvevők között már az elején kialakuljon, és az idő előre haladtával egyre jobban mélyüljön egy bizalmi háló.

Éles Krisztina foglalkozásvezető kezdte a bemutatkozást. A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának vezetője első sorban a Művelődési Intézet értéktári közösségek megerősítéséért folytatott munkáját emelte ki. A megyei értéktár bizottság tagjaként felvázolta annak elmúlt években elért eredményeit, bemutatta az eddig a megyei értéktárba bekerült kincsekről készült kiadványokat. A közművelődés és a hungarikummozgalom összefüggései is szerepeltek előadásának tematikájában.

Ezt követően a résztvevők elmondták milyen információk, ismeretek megszerzése okán érkeztek a műhelybe. Mindenki bemutatta a saját települését, kiemelve, hogy mi az, amit ott egyedinek tart, miért szeret ott élni.

A műhelyfoglalkozás második részében az értékfeltáró közösségek vezetőit, közművelődési szakembereket, döntéshozókat, értéktár bizottsági elnököket foglalkoztató aktuális problémák felvázolása; a résztvevő szakemberek, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek, valamint az önkormányzatok képviselőinek kérdései következtek. A foglalkozásvezető moderálásával körülrajzolódtak a legújabb kihívások, és azok a közösségépítő módszerek, amelyekkel a résztvevők saját közösségeikben az értékek középpontba helyezésével újabb célokat fogalmazhatnak meg.

Éles Krisztina 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.