Projektzárás a fejlődést kívánó falvakban

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

2019. szeptember 10-én befejezéséhez érkezett a Nemzeti Művelődési Intézet keretein belül megvalósuló „Települési közösségek” − Hulló levelekből örökzöld fák címet viselő projekt, melynek középpontjában a göcseji tájegységben lévő Szentkozmadombja áll, ahol a polgármester példamutató, közösségépítő életútja generálta a pozitív történéseket.

A Zala Megyei Igazgatóság által ez év tavaszán indult útjára az az értékteremtő kezdeményezés, amely a megfogyatkozott lélekszámú kistelepülések közösségeinek újrakovácsolását, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztést tűzte ki célul. A közművelődési szakemberek a göcseji dombok között fekvő Szentkozmadombját helyezték mintaként három település elé, ahol a polgármesterek és a civil szervezetek pozitív változást szeretnének elérni a fejlődés tekintetében. A parányi kis lélekszámú Iborfia, a jelentős történelmi múlttal rendelkező Ormándlak, és a festői környezetben megbúvó Szentpéterfölde szerepelt a projektben.


A májusi első találkozás alkalmával a példaként felvonultatott fejlődés elindítója, Káli Lajos polgármester, az elmúlt húsz év építőmunkájával ismertette meg a jelenlévőket, kitérve az akadályokra, azok eredményes elhárítására. Érzelmekkel teli beszámolóját, írásos és tárgyi emlékekkel támasztotta alá. A közösségi munka szemléletes bemutatását a projektbe bevont települések képviselői érdeklődéssel fogadták, amelyről faluséta formájában bizonyosodtak meg. Ily módon a változást kívánó polgármester épp úgy, mint e kezdeményezést generáló szakember, szembesülhetett az egyedi módon megvalósult gyarapodással, amely megmutatkozott a porták felújításában, a játszótér építésében, a gyermektáboroknak helyszínül szolgáló szépen kialakított közösségi térben, a népi használati tárgyak és műhelyek gondos gyűjtésében.

A kitörési pontokat mutató és kereső csoport tagjai a következő alkalommal a fejlődési folyamathoz szükséges lehetőségeket, valamint gátló tényezőket vették számba, amelyek között szerepelt többek között a megfogyatkozott lélekszám, elvándorlás, elidősödés, érdektelenség, identitás hiánya. Az együttgondolkodás során számos építő jellegű ötlet került felszínre, melyek a közösségi- és önkéntes tevékenységeket, a történelmi időkből fennmaradt tárgyakat, épületeket érintették. A módszertani referensek koordinálásával hangsúlyt kapott a falvakban fellelhető értékek felkutatása, majd azok helyi értéktárba való bevezetése, mely egyben a kis közösségek összekovácsolását, valamint a múlt értékeinek továbbadását is jelenti. Az érintett települések képviselői kérdésekkel, benyomásokkal, településeikre rávetített észrevételekkel gazdagították a találkozó óráit.

Az ősz első havában a projekt szereplői, Szentkozmadombját érintve látogatták meg a fejlődést kitűző településeket, Iborfia és Ormándlak közösségét. A kis lélekszáma miatt országos hírűvé vált Iborfia rendezett Faluháza, muzeális értékű portái, a haranglábak és több száz éves kislevelű hársfái kerültek a középpontba, mint értékek. Ormándlak tekintetében a nemesi családok korából fennmaradt templom, kripta és a kastély történelmi emléke kötelezi az ott élőket a jövőtervezésre, fejlesztésére.


A projekt közös gondolkodással zárult, melyen a számba vehető erősségek és gyengeségek meghatározása mellett, a jelen közéleti eseményeit is érintve folyt az értékteremtő eszmecsere.

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodája által kezdeményezett találkozások során kiépült kapcsolatok és tapasztalatok hatására, meghatározó motiváció birtokában, valamint a megszületett tervekben, célkitűzésekben reménykedve kulturális alapú fejlődés indulhat el e kis zalai településeken.

Török Irén
Fotó: Török Irén

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.