Rendezvényszervezési ismeretekből vizsgáztak Balassagyarmaton a középfokú OKJ-s képzés II. modulzáróján a résztvevők

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

Befejeződött a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatósága által koordinált „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” OKJ-s képzés II. modulja. A nyáron indult képzés heti két napon, Balassagyarmaton a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban zajlott. A modul képzési alkalmain a résztvevők kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatban bővíthették tudásukat.

A modul első két képzési napján a kulturális rendezvények alapjai volt a téma, a résztvevők többek között a rendezvényszervezés történetét, az alapfogalmakat, a rendezvények típusait és a rendezvényszervezés folyamatát ismerhették meg.

A következő két alkalommal a rendezvényszervezés jogi szabályozásáról tanulhattak a résztvevők. A rendezvényekkel kapcsolatos jogszabályokat és ezek alkalmazását, a rendezvényhez kapcsolódó dokumentumok, szerződések, engedélyek elkészítését ismerhették meg. Szó esett a GDPR-ről, a baleset-, tűz- és munkavédelemről és a szerzői jogokról is.

A következő 6 képzési napon a rendezvényszervezési ismereteiket bővíthették, mélyíthették el a résztvevők, az elméleti oktatás mellett fontos szerep jutott a gyakorlatnak is. Megismerkedhettek a rendezvények különböző típuscsoportjaival, ezek jellemzőivel, tanultak rendezvénymarketinget, sajtókapcsolatokat, protokollt, és el kellett készíteniük egy általuk elképzelt kétnapos rendezvény forgatókönyvét. A II. modul utolsó két alkalmán a téma a rendezvények költségtervezése volt. A részvevők megismerhették a rendezvények különböző kiadásait, bevételeit, forrásteremtési lehetőségeit. A gyakorlati feladat pedig egy konkrét rendezvény költségeinek a megtervezése volt.

A modulzáró vizsgára november 26-án került sor. A résztvevőknek az általuk korábban elkészített rendezvény forgatókönyvével kapcsolatban kellett válaszolniuk a kérdésekre a kihúzott tételek alapján. A vizsga során mindenki megfelelt a követelményeknek. A képzés 2 online modullal folytatódik e-learning képzési formában, a résztvevőknek angol nyelvi és munkajogi ismereteket kell majd elsajátítaniuk. A következő kontaktórára 2020. február elején kerül sor.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.