Rendhagyó szakmai nap Vas megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

2019. május 3-án Vasváron, a Nagy Gáspár Kulturális Központban ünnepelt a közművelődési szakma. Nem túlzás azt írni, hogy a Nagy Gáspár Emlékülés dátuma a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága számára ugyanolyan sarkalatossá vált, mint a közösségépítés Nagy Gáspár életében. „Érték és közösség – Erkölcs és felelősség” voltak a hívószavak, melyek mentén az igazgatóság az emlékülést megszervezte. Mind az előadók, mind a jó gyakorlatok bemutatói ezen hitvallás mentén fogalmazták meg gondolataikat.

Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő születésének 70. évfordulója kapcsán találkoztak a pályatársak, akik az egykori népművelő elveinek követői, és azok a közművelődési szakemberek, akik utódként a közösségek aktivitásában látják a jövőt.

Bognár Alexandra módszertani referens megnyitóbeszédében kiemelte, hogy Nagy Gáspár közösségi létben és a közösségek segítségével képzelte el a rendszerváltást és vállalt aktív szerepet benne. Maga is közösségi ember volt, szenvedélyesen védte a maga igazát. Vasvár város polgármestere, Tóth Balázs megemlékezésében hangsúlyozta, hogy a végtelenül szerény költő hitt a keresztény értékekben és az akaraterő nagyságában. Ezt követően Éles Krisztina megyei igazgató egy Nagy Gáspár költeménnyel köszöntötte a résztvevőket.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos megalkuvást nem tűrőnek írta le a költőt, akinek az egész élete az értékek köré épült: istenhit, népi vallásosság, melyet a mindennapi élet során is fundamentumnak tekintett, és a családi, rokoni kapcsolatok meghatározó szerepe egy ember életében. A miniszteri biztos szerint a hagyományos értékekből minél többet élővé kell tennünk a mindennapjainkban. A nemzeti identitástudat ily módon való erősítésében a Nemzeti Művelődési Intézetnek nagy szerepe van, hiszen szerethetővé és közérthetővé, nem akadémikussá teszi ezeket. Szerinte Nagy Gáspár hozzájárult a „tájegységi tudathoz”, ezer szállal kötődött szülőföldjéhez. Napjainkban ez a gondolkodásmód az értéktárak körében, tájegységi értéktárak létrehozásával folytatható, ami a brandépítés terepe lehet.

Szilágyi-Varga Diána népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere előadását magyar népdalokkal színesítette a Kárpát-medence minden tájáról. Elmondta, hogy a magyar nyelv gazdag szókincsével a legmélyebb lelki tartalmakat is ki lehet fejezni.

Éles Krisztina igazgató rendhagyó módon egy levélben fogalmazta meg gondolatait a „nagy elődök” számára. A közösségépítő szakember nemcsak lámpás, de kovász is egy közösség életében. Előadása előremutató volt, kiemelte a párbeszéd és a jövőépítő folyamatok fontosságát.

Gergye Rezső, a Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója személyesen ismerte az alkotót, aki nagyon fontos a tájegység életében, hiszen már 1989-es levelében az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az igazgató kérdéseket fogalmazott meg; a szülőföld megtart-e bennünket? Lesz-e magyar falu? Nagy Gáspár életművében megtaláljuk ezekre a kérdésekre a választ. Kiemelte, hogy ne csak projektekben és indikátorokban gondolkodjunk, hanem hosszú távú, közösségépítő, településfejlesztő folyamatokban.

Farkas Csaba, az Őrvidék Ház és Szülőföld Kiadó vezetője a szűkebb pátriánk szeretetének fontosságát hangsúlyozta, és ennek jegyében az általa vezetett intézmények tevékenységét mutatta be. Ő a könyvkiadással tud tenni a magyar nyelvért. Kiadójának egyik szerzője Devecsery László. A József Attila-díjas író, költő, közművelődési szakember a Nagy Gáspárral közös pályakezdését emelte ki, majd – Illyés Gyulával némileg vitába szállva – amellett tette le a voksát, hogy igenis fontos, hogy honnan jöttünk, nemcsak az, ahová tartunk. Beszélt a Nemzeti Művelődési Intézet küldetéséről, annak közösségépítő és megtartó szerepéről, a közös munka példáin keresztül.

Varga-Bodó Anita, az Irány Surány Színtársulat tagja elemi erejű versmondással tette színesebbé előadását.

Joós Tamás énekmondó Vas megyei költők megzenésített verseit adta elő. Hangsúlyozta, hogy mennyire jelentős a versek szeretete és minél fiatalabb korban való megismerése. Vas megye pedig bővelkedik a kitűnő alkotókban.

Parais István, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója a Kulturális Központok Országos Szövetsége képviseletében elmondta, mennyire fontos, hogy a közművelődést „arcokhoz” és „hívószavakhoz” tudjuk kötni. Vas megyei emblematikus arcain túl, akik ezeket a hívószavakat képviselik, a törvényi háttér fontosságát és a jó közművelődési szakember tulajdonságait elemezte.

Dr. Molnár Béla, a szombathelyi Pedagógia és Pszichológiai Intézet igazgatója visszatekintett a múltba, a legendás népművelő képzésre Szombathelyen. Ezen túl hangsúlyozta, hogy az újrainduló képzés évről évre népszerűbb, és már mind a három szakirány elérhető a hallgatók számára.

Dr. Székely János megyéspüspök úgy gondolja, az egyház és a közművelődés szorosan összekapcsolódik. Gyönyörű analógiát vázolt fel az értékekről, melyek csak akkor lehetnek hitelesek, ha nemcsak szépek, de igazak és jók is. Az egyház ezer szállal kötődik a közművelődéshez, értékrendünk közös. Előadását egy ritkán idézett Nagy Gáspár verssel fejezte be.

 

Az emlékülés plenáris részét Korbacsics Tibor, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes vezetőjének előadása és néptáncbemutató zárta. „Tisztelet az előttünk járóknak” ezzel a mondattal fejezte ki beszéde lényegét Korbacsics Tibor, értve ezt Nagy Gáspárra és a közművelődés minden szereplőjére. Ez a néptáncban különösen fontos, amely „mozgásos anyanyelv”, építsünk hát „Táncból Katedrálist!”. Személyes hangvételű előadásában az értékek és a kitartás fontosságán túl, a közösség jellemformáló erejét hangsúlyozta.

Az emlékülést Éles Krisztina megható zárómondata összegezte, amely valamennyi jelenlévőre vonatkozik: „Köszönjük, hogy vannak Nekünk és a jövőnek!”

A nap további részében a megjelentek megtekintették Nagytilaj értékeit, Horváthné Kántor Klára polgármester asszony pedig az értékek fontosságáról, a falvak kihívásairól tartott előadást. Farkas Mária a Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület elnöke a közművelődésben tevékenykedő civil szervezetek munkájának szépségeiről és nehézségeiről tartott személyes hangvételű beszámolót. A visszaemlékezők tiszteletüket tették Nagy Gáspár síremlékénél és az emlékfáknál közös versmondásban vettek részt Dr. Fűzfa Balázs vezénylésével.

Az emléknap Bérbaltaváron a költő szülőházának megtekintésével zárult.

Bognár Alexandra

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.