Sikeres modulzáró vizsgák a kaposvári Közművelődési szakember I. OKJ-s képzésen

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásnak köszönhetően az országban három helyen – Budapesten, Szolnokon és Kaposváron – felsőfokú végzettségre épülő, közművelődési szakmai végzettséget adó Közművelődési szakember I. OKJ képzést indított 2018. szeptember, október hónapban.

A tanfolyam 23 képzési napján, heti egy alkalommal, hat modulon keresztül sajátíthatják el a képzésen résztvevők a közművelődési szakterület legfontosabb tudnivalóit. A foglalkozások során a hallgatók a szakmában jártas, sokéves tapasztalattal rendelkező oktatók által olyan hasznos elméleti és gyakorlati tudást szereznek, melyet a képzést követően mindennapi munkájuk során is jól tudnak majd hasznosítani.

Az oktatók a hallgatókkal együttműködve, változatos módszerekkel ‒ előadásokkal és a gyakorlati munkát elősegítő csoportmunkákkal – dolgozzák fel a képzés tananyagát, aminek köszönhetően a hallgatók szakmai kompetenciái folyamatosan erősödnek. Az egyes modulok modulzáró vizsgával fejeződnek be, melyre a résztvevők – az adott modul témaköréhez kapcsolódó – szakmai dolgozatot is készítenek. A modulzáró vizsgák, beadandó szakmai dolgozatok célja, hogy a hallgatókat célzottan felkészítsék a képzés végén teljesítendő záróvizsgára.

A kaposvári képzés 2018. szeptember 25-én vette kezdetét 24 hallgató részvételével, akik Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Veszprém megyékből érkeztek. a képzésnek helyet biztosító Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájába. Az oktatás heti rendszerességgel, keddi napokon történik alkalmanként 8 órában.

Az első képzési napon Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt Programok Igazgatóságának igazgatója vezette be a hallgatókat a közművelődés világába. Bevezető tréningen ismerkedhettek meg a hallgatók a közművelődési intézmények működési alapjaival, miközben észrevétlenül egy csapattá kovácsolódtak.

A szakmai ismeretátadást a második alkalommal Török Gabriella Rita, a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Szolgáltatások Igazgatóságának módszertani szakmai tanácsadója folytatta, aki a hallgatókkal a közművelődési intézmények tevékenységrendszerét dolgozta fel. A szakmatörténet, a jogszabályi háttér, a közművelődési tevékenységek elméleti ismereteinek átadása után a gyakorlatban a szolgáltatási terv elkészítésével is foglalkoztak.

A jól megalapozott tudást harmadik és negyedik alkalommal a Közművelődési programok és rendezvények szervezési gyakorlatának témaköre bővítette. Szalai Tünde, a balatonboglári Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesületének programkoordinátoraként sokéves gyakorlati tapasztalatát adta át a csoport tagjainak. A két képzési nap során csoportmunkában és közösen is feldolgozták a rendezvényszervezés alapfogalmait, alapdokumentumait, kitérve a tervezés fázisainak fontosságára, az esetlegesen felmerülő kihívásokra, problémákra. GANTT diagramot, forgatókönyvet készítettek, miközben lehetőséget kaptak saját sikereik bemutatására is.

Az első modul 2018. október 30-án az első modulzáró vizsgával zárult, melyet mind a 24 hallgató sikeresen teljesített. A hallgatóknak a vizsgát megelőzően egy dolgozatot is kellett készíteniük, melyben az általuk választott intézmény, közösségi színtér vagy közművelődési célú civil szervezet szolgáltatásait, tevékenységét, programjait kellett kidolgozniuk. A vizsgán mindenki meghallgatta a másik feleletét. A mintaértékű jó gyakorlatokkal is felérő feleletekből a hallgatók egymástól is sokat tanultak. A modulzáró vizsgát követően dr. Kleisz Teréztől, a Pécsi Tudományegyetem oktatójától ismételten sok hasznos információt kaphattak a hallgatók a közösségi fejlesztés témakörében.

 

A képzés második moduljában vezetési, jogi és marketing ismeretekkel gazdagodhattak a csoporttagok. A képzés hatodik és kilencedik alkalmán a Kulturális PR és marketing témája került a figyelem középpontjába. R. Simor Katalin a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani referense a külső és belső kommunikáció, a marketing világát hozta közelebb a hallgatókhoz. Gyakorlati feladatok során marketing erőforrás- és kockázatelemzést készítettek kis csoportos foglalkozás keretein belül a résztvevők, megismerkedtek az online marketing nyújtotta lehetőséggel, megismerték, hogy hol, mikor, milyen célra használható a marketing terv a közművelődésben.

A képzés hetedik alkalmára a csoporthoz Szedlacsek Emília a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Szolgáltatások Igazgatóságának igazgatója érkezett, hogy bevezesse őket a közművelődés jogszabályainak, szabályozási rendszerének rejtelmeibe. A jogszabályi bevezetést követően a nyolcadik alkalommal Vass Lajos az Állami Számvevőszék tanácsosa vezetésével a hallgatók a gazdálkodási alapismereteket is elsajátíthatták.

A második modul utolsó két tanítási napján Joós Tamás szakmai irányításával, de egyéni gyakorlati feladatokon keresztül önmagukkal, képességeikkel, vezetői készségeikkel is megismerkedhettek a csoporttagok, miközben feldolgozták az önismeret, kommunikáció, személyes hatékonyság témakörét. A tízedik képzési napot a második modulzáró vizsga sikeres teljesítésével zárta a kaposvári képzési csoport 2018. december 11-én.

Az eddig tanultaknak, valamint az együtt eltöltött időnek köszönhetően a képzésen résztvevők között észrevehetően formálódik egy azonos elvek mentén gondolkodó szakmai hálózat, melyben a hallgatók egymással együttműködve, közösen gondolkodva segítik a másikat mindennapi munkájuk során is.

A képzés – egy rövid téli szünetet követően – 2019. január 22-én a Kulturális vidékfejlesztés és stratégiai módszertan témakörét feldolgozó III. modullal folytatódik, addig is lehetőségük van a résztvevőknek az ismereteiket elmélyíteni a Moodle e-learning keretrendszerben található online tananyagoknak a segítségével.

Simon Edina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.