Sikeres pályázatok Pest megyében – megjelentek a Magyar Falu Program eredményei

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóság

Magyarország Kormánya 2018-ban hozta létre a Magyar Falu Programot a kistelepülések népességmegtartó erejének növelésére. A vidék fejlesztésére kiírt programra idén februárban az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok és egyházi szervezetek nyújthattak be pályázatot hat területen: óvodafejlesztés, orvosi eszközbeszerzés, orvosi szolgálati lakhatás biztosítása, orvosi rendelő létesítése, támogatása, az egyházi közösségi terek fejlesztése, valamint a nemzeti és helyi identitástudat erősítése. Utóbbi esetében több település a közművelődési szakterület fejlesztésének lehetőségét látta meg, hiszen számos önkormányzat a közösségfejlesztést elősegítő és megerősítő tevékenységekre pályázott.

Ebben az évben 461 nyertes önkormányzat és 487 egyházi szervezet kapott támogatást. Az önkormányzatok és intézmények a 6-7 milliárd forintos keretből közel 14 millió forintot kaptak. Az elnyert összegek volumene változó volt, attól függően, hogy milyen célra igényelték a pályázatot. Az önállóan támogatható tevékenységek köre főképp épületekre, programokra, személyi- és tárgyi erőforrásokra terjedt ki.

A Pest megyében található 187 településből 121 kistelepülés 5000 fő alatti. Közülük hatvanhárom ért el sikereket a pályázat során. Önkormányzati részről harmincegyen, egyházi részről harmincnyolcan nyerték el a pályázatot. Csobánka, Hévízgyörk, Újszilvás, Vácduka, Vácszentlászló és Vámosmikola települések mindkét támogatási formát – az önkormányzatit és az egyházit is – elnyerték. Pest megyében a legkiemelkedőbb támogatást Péteri Község Önkormányzata kapta a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. A település a művelődési ház infrastrukturális fejlesztésére, technikai eszközbeszerzésre, a helyi közösségek megerősítésére (új varró szakkör létrehozása), és 1 fő közművelődési szakember bérköltségének támogatására fordítja az elnyert pályázati forrást. Az egyházi intézmények közül a legmagasabb összeget a Kóspallagi Római Katolikus Plébánia nyerte el.

Járásonként átlagosan két-három település részesült hozzájárulásban a támogatott célok elérésére, melyek főleg a fiatalok helyben maradását, a közösségi folyamatok kezdeményezését, a társadalom erősödését és a hagyományos vidéki élet fellendülését segítik– teret adva ezzel a fiatal generációknak.

forrás: https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program

Székely Ákos
Eszterházy Károly Egyetem
Közösségszervezés BA szak III. évfolyam

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.