Sikeres vizsgával zárult a Közművelődési szakember I. képzés Kaposváron

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

Somogy megyében is véget ért az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Közművelődési Szakember I. képzés, melynek zárásaként 2019. május 13-án szakmai záróvizsgán vettek részt a hallgatók.

A 2018 szeptemberében indított képzésnek a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatósága adott otthont.  A képzésen 24 fő vett részt, akik közül tíz fő Somogy, nyolc fő Baranya, négy fő Tolna, s egy-egy fő Bács-Kiskun és Veszprém megyékből érkezett a képzésre, önkormányzatok, közművelődési intézmények, közművelődési tevékenységet végző civil szervezetek munkatársaként.

A 23 képzési napon gyakorlott oktatók adták át tudásukat, munkájuk során szerzett tapasztalataikat a Kulturális intézmények működése, a Kulturális PR és marketing, a Felnőttképzés, a Kulturális projekttervezés és a Kulturális turizmus témaköreiben, melynek köszönhetően a résztvevők a munkájukhoz fontos ismeretekkel gazdagodtak. A hallgatók aktívan vettek részt a képzési napokon, s már az első képzési alkalommal is érezhető volt, hogy: a képzés végére egy egymást segítő, hálózatban működni képes közösség jön létre a csoporttagok között.

A komplex szakmai vizsgát a képzés során hat modulzáró vizsga is megelőzte. A modulzáró vizsga két alkalommal szóbeli, négy alkalommal pedig gyakorlati vizsgatevékenység formájában valósult meg, mely felkészítette a hallgatókat a komplex szakmai vizsga kihívásaira. A komplex szakmai vizsga napján négy fős vizsgabizottság előtt adtak számot a hallgatók a képzés során megszerzett tudásról. Nem volt hiábavaló a tanulásra fordított idő, a vizsga írásbeli és szóbeli részén mind a 24 résztvevő remek eredményt ért el. A vizsga végén örömmel vették kezükbe a szakmai végzettség megszerzését igazoló bizonyítványt. A vizsgázók közül három főt a bizottság kiemelt dicséretben is részesített.

A képzés zárásával sem szakadt meg a kapcsolat a résztvevők és a megyei igazgatóság között. A csoport tagjai közül sokan kapcsolódtak be a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatósága által – az EFOP 3.7.3-16-2017-00150 Művelődő Közösségek Nyugat-Magyarországon projekt keretein belül – elindított Forrásteremtés módszerei műhelyfoglalkozásába, választva ezzel az élethosszig tartó tanulás egy újabb formáját.

Simon Edina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.