Sikeresen zajlott az első modulzáró

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

A Művelődési Intézet „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” támogatott képzésén sikeres vizsgát tettek a hallgatók. A Békéscsabán megvalósuló, szakmai végzettséget nyújtó OKJ-s képzésen a résztvevők a közművelődési szakmai munkakörben végzett feladatokról kapnak teljesebb képet.

A képzés első modulján a szakterület sajátosságai: a helyi szintű társadalom- és kultúraismeretet segítő módszerek, a kulturális értékek és hagyományok feltárását szolgáló fejlesztői folyamatok, az önkéntesség, a közösségfejlesztés és felnőttképzési alapismeret történeti, elméleti alapjai és módszertani gyakorlatai kerültek ismertetésre. Az oktatók a hallgatókkal együttműködve a tématerületeket oly módon dolgozták fel, hogy a megszerzett ismereteket az ötezer fő alatti települések művelődési házaiban és könyvtáraiban, községi önkormányzati szférájában, és civil szervezeteiben később ellátandó munkájuk során is megfelelően hasznosíthatják a résztvevők.

A képzési napok alkalmával olyan békéscsabai, ám a megye más települései számára is szolgáltatásokat nyújtó közművelődési intézmények és közösségi színterek bejárására és bemutatására került sor, mint a Békés Megyei Könyvtár, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. A kulisszák mögött a kulturális szektor szervezeti típusainak és azok kialakulásának, működésének prezentálásán keresztül a kihívásokról, az intézmények közötti együttműködésekről, a külső és belső közösségi kapcsolatokat fejlesztő tevékenységekről is eszmecserét folytathattak a látogatók és az intézményvezetők.

Ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően kaptak releváns segítséget és inspirációt a hallgatók az általuk kiválasztott közösség fejlesztésére irányuló problémaenyhítő, megoldásközpontú szemléletben megalkotott esettanulmány kidolgozásához. Az első modulzáró vizsga ennek szóbeli ismertetését és megvédését foglalta magába. A vizsgáztatók beszámolója alapján a dinamikus tervezést szemléltető tanulmányok egy-egy problémafelvetésből kiindulva, azok megoldására irányuló stratégiai és közösségfejlesztési célkitűzésekkel, módszertani feladatokkal kiegészülve készültek el, mintegy számba véve az egymást erősítő, összetartozó és az egymást gyengítő, széttartó folyamatokat, azok hatásait.

A következő modul komplex rendezvényszervezési alapismereteket tartalmaz, illetve a rendezvényszervezés folyamataihoz (pl. forrásteremtés, protokoll- és marketingtevékenység) kapcsolódó jó gyakorlatok is bemutatásra kerülnek.

Medvegy-Andelic Marija
Fotó: Medvegy-Andelic Marija

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.