Somogyi bűvös bábosok alakultak Szennán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatósága a III. Bűvös Bábos program keretében, a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával Szennán új bábcsoport születésénél bábáskodott.

Somogy megyében az amatőr bábjátéknak nagy hagyománya van. Az ezredforduló tájékán kissé visszaesett a bábjátékos lendület, ám Pályi János bábművész és a Nemzeti Művelődési Intézet közös, építő, mentoráló munkájának köszönhetően új lendületet kapott a terület. 2013-tól szakmai, módszertani műhelyekben képezhették magukat a bábcsoportvezetők. Megszületett és évről évre értékesebb előadások színtere a „Cucorka” Regionális Gyermekbábosok Találkozója. 2017-ben a Bűvös Bábos projekt részeként 60+30 órás bábcsoportvezetői képzés valósult meg, új bábos közösségek jöttek létre. A mintaprogram tapasztalatait a Bűvös Bábos Szemlén osztották meg a programba bevont megyék. A projekt 2019-ben is folytatódik. Fő cél a kistelepüléseken élő tehetséges és nagyrészt hátrányos helyzetű fiatalok segítése a bábművészet eszközeivel.

A bábjátszás a magyar kultúra egyik tradicionális alappillére. A Nemzeti Művelődési Intézet többek között az amatőr bábjátszás komplex készség, képesség és személyiségfejlesztő, kreativitást és innovatív gondolkodást serkentő hatására építve kívánja elősegíteni az új, lokális közösségek alakulását, továbbá a már meglévő csoportok fennmaradását.

A fenti céloknak megfelelően ez év februárjától Somogy megyében, Szenna község tehetséges gyermekei, kezdték meg a bábos világ felfedezését Farkas Gergely bábcsoportvezető értő irányításával. A Babarika Kompánia nevet viselő bábcsoport élményalapú foglalkozások sorozatán keresztül ismerkedik a bábjáték különböző elemeivel, a meseválasztástól a bábelőadás színpadra állításáig. Farkas Gergely elmesélte, hogy a bábcsoport nevét a salátaboglárkáról kapta. Ez a növény a szennai dombokon gyakori, a Zselicségben babarikának hívják.

A gyerekek nagyon lelkesek, ötleteikkel, sokszínű tehetségükkel egymást és a csoportvezetőt is inspirálják. A foglalkozások alkalmával megismerkedtek Heltai Gáspár fabuláival, melyekből közös munkával fog elkészülni, bábokban formát ölteni az új darab.

A Babarikások a bábos csodavilágban tett kalandozásukról júniusban, az egri Gyermekbábosok Országos Fesztiváljának előnapján a III. Bűvös Bábos Szemlén egy minden bizonnyal sikeres előadásban fognak beszámolni.

A III. Bűvös Bábos Program és Szemle a hazai kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatásával valósul meg a magyar bábjáték jövőjéért (NTP-KULT-M-18-0001).

Berlik Mária

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.