Súron folytatódtak az egyeztetések a Komárom-Esztergom Megyei Mobilitási mintaprogram kapcsán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Az első piliscsévi találkozót követően a Művelődési Intézet és az Új Nemzedék munkatársai a Bakonyalján található Súrra látogattak 2018. július 4-én.

Súr Község Önkormányzatánál folytatódtak az egyeztetések a Komárom-Esztergom Megyei Mobilitási mintaprogramban az együttműködésre felkért település képviselőivel: Sógorka Miklós polgármesterrel, Molnár István iskolaigazgatóval, az érintett osztály osztályfőnökével Klupács Évával, valamint Szluka Zsuzsával a szülői munkaközösség vezetőjével, aki egyúttal a Teleházban lát el közművelődési szakmai feladatokat.

Korábban, 2018 tavaszán az Új Nemzedék által kezdeményezett partnerségi találkozón több, megyei hatókörrel rendelkező szervezet szakemberei részéről is felmerült az igény, hogy az Erasmus+ program ihletésére, olyan osztálycsere program indulhasson el, mely a megye kistelepülésein működő általános iskolák felső tagozatába járó diákok bevonásával és részvételével interaktív módon, a kortárs csoportban támogatja a helyi értékek, szokások, intézményrendszer, települési sajátosságok megismerését, megismertetését, a helyi identitás erősítését.

Az egy-egy napos élményalapú program célja a lokálpatriotizmus erősödésén és a települések értékeinek megosztásán túl az osztályon belüli és osztályok közötti együttműködés elősegítése és az önkéntesség népszerűsítése. A megbeszélés során a súriak megismerték a projekt alapötleteit, keretrendszerét, valamint a Piliscsévről érkező programajánlatokat, ötleteket. Ezt követően a Művelődési Intézet és az Új Nemzedék megyei kollégáival közösen összegyűjtötték azon ötleteket, élményelemeket, melyek a helyi értékeket, a helyi közösséget és a közösségi életet, helyben működő intézményeket interaktív módon és a fiatalok szemszögéből tudják megmutatni a másik településről érkezők számára.

A tervek szerint a súri diákok – akik szeptemberben kezdik meg a 7. osztályos tanulmányaikat – 2018 őszén fognak ellátogatni Piliscsévre, majd a piliscsévi fiatalok 2019 tavaszán érkeznek Súrra. A program beágyazottsága érdekében az oktatási és közösségi művelődési partnerekkel megvalósított egyeztetéseken túl egy rendhagyó osztályfőnöki órát terveznek az Új Nemzedék ifjúságügyi szakembereinek és a Művelődési Intézet kollégáinak közreműködésével Súron 2018 szeptemberében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.