Szakmafejlesztés – Kommunikáció és protokoll képzés indult Tatabányán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azonosítószámú „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon” elnevezésű projekt keretében Kommunikáció és protokoll gyakorlata a közösségi művelődésben című képzés indult Tatabányán az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében 2019. május 30-án.

A képzés célcsoportját a közművelődési intézmények szakmai munkatársai, kulturális intézmények, civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek munkatársai, valamint önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó szakemberei alkotják.

A 8 alkalmas, 60 órás, akkreditált képzés célja a településeken élő, közművelődésben, önkormányzatoknál, kulturális területen dolgozó munkatársak felkészítése, alkalmassá tétele alapvető kommunikációs és protokoll feladatok ellátására. A képzést elvégzők képessé válnak szakszerűen ellátni a testvér-települési, falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok protokolláris feladatait, valamint tanácsot adni a tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, megoldani a protokollszervezéshez kötődő problémáikat, továbbá szóban és írásban is hatékonyan kommunikálni és prezentálni saját ötleteiket, terveiket és céljaikat.

A képzés hozzájárul ahhoz is hogy a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendeletben foglaltakhoz, miszerint az 1997. évi CXL. Kulturális törvény hatálya alá tartozó, szakmai munkakörben dolgozó munkatársaknak öt évente 120 órás szakmai továbbképzésen kell részt venniük. A rendelet szerint az adott kulturális intézmény vezetője öt évente képzési tervet és évente beiskolázási tervet készít.

Az első alkalommal Hornyák-Pálmai Éva az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának vezetője köszöntette a résztvevőket, bemutatta a képzést indító szervezet tevékenységét, majd Kutenics Kinga képzési koordinátor ismertette a nyolc nap tematikáját, a vizsgakövetelményeket és sor került a résztvevők beiratkozására is.

Az első és második képzési nap oktatója Salamon Hugó, A Vértes Agorájának szakmai vezetője volt. Az oktató ismerkedési, csapatépítő feladatok keretében alapozta meg a következő találkozók jó hangulatát. Az első képzési alkalmon a kommunikáció elméleti ismereteit járták körbe a jelenlévőkkel, míg a második képzési napon az adott helyzetekhez igazodó prezentációs technikákba és a prezentációkészítés világába vezette be a résztvevőket.

A képzés – amelyet a projekt során az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. térítésmentesen biztosít a résztvevők számára – tanúsítvány megszerzésével zárul.

A képzés befejezésének tervezett dátuma: 2019. július 18.

Kutenics Kinga
Fotó: Edelmayer Zsolt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.