Szakmai fórumsorozat a kulturális alapellátás kiterjesztéséről – Megyei Közművelődési Szakmai Nap Székesfehérváron

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóság

Az NMI Művelődési Intézet együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságával közművelődési szakmai napot tartott 2017. november 21-én, Székesfehérváron, a Köfém Oktatási és Közművelődési Központban. A fórum témája a szakterületet érintő jogszabályi változások, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény változásaira.

Simon József, a fórumnak helyet adó KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője köszöntőjében elmondta, hogy örömmel fogadták a szakmai nap partnerségben történő megrendezését. Röviden bemutatta intézményét, amely az elmúlt évtizedekben sok változáson ment keresztül, szakszervezeti fenntartású intézményből az Alcoa-Köfém cégcsoport vette át, és működtette közel másfél évtizeden át. 2009-ben az ott dolgozó szakemberek vállalták a ház működtetését nonprofit kft. formájában, kinyitva azt a városrész lakói előtt is, de továbbra is a környezetükben dolgozó cégek programjai megszervezésében vállalnak nagy szerepet.

A fórum előadói Halmai-Nagy Róbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának osztályvezetője előadásában többek között ismertette a törvény módosításait az önkormányzatok közművelődési alapszolgáltatásait, a közösségi színterek, közművelődési intézmények típusainak meghatározását, a szakmai feladatok ellátásához szükséges szakirányú végzettséget és szolgáltatási terv fontosságát, valamint az infrastrukturális feltételekre vonatkozó létesítményi követelményeket illetően. Előadása után a szakmai napon résztvevő közművelődési szakemberek számos kérdést tettek fel az ágazatot érintő jogszabályi változásokról. A legaktívabb kérdezők a fórumon jelenlévő polgármesterek, önkormányzati szakemberek voltak, kérdéseik zöme a változások finanszírozhatóságára vonatkozott.

A rövid szünet után Kárpáti Árpád az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója előadásában a Művelődési Intézet országos és területi szakmai szolgáltatásairól beszélt, ismertette a megyei szintű aktuális feladatellátást. Előadásában elmondta, hogy milyen feladatok várnak a kulturális alaptörvény módosítása és a végrehajtási rendelet megjelenése kapcsán a megyei irodákra. Előadása végén az NMI Művelődési Intézet új honlapját mutatta be röviden, és a pályázati lehetőségekre hívta fel a szakmai nap népes résztvevőinek figyelmét.

A nap harmadik előadója, Máhr Zoltán, az NMI Művelődési Intézet Észak-Dunántúli Központ Fejér Megyei Irodájának módszertani referense volt, aki a megyei iroda 2017. évi tevékenységéről, az aktuális feladatairól mutatott be prezentációt. Kitért a közművelődési szakemberek megyén belüli foglalkoztatottságára, adatsorai jelezték, hogy mennyire a megyeszékhely és a városok túlsúlya mutatkozik a közművelődési szakemberek foglalkoztatásában.

A szakmai nap hivatalos zárása utáni beszélgetéseken a résztvevők javasolták több fórum tartását, hogy a még további módosítás előtt álló törvény és annak végrehajtási rendelete feldolgozásában, alkalmazásában szakértő segítséget kapjanak.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.