Szakmai hálózat – szakmai közösség – „Metszéspont” Nógrád megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

Nógrád megyében 2020. február 24-én zárult az a 12 alkalmas műhelymunka, amely a „Művelődő közösségek Észak-Magyarországon” — EFOP-3.7.3-16-2017-00148 projekt keretén belül Metszéspont műhelymunka címmel. A műhelyfoglalkozás alkalmai Nógrád megye nyolc településén, Salgótarjánban, Mihálygergén, Vanyarcon, Kozárdon, Drégelypalánkon, Bujákon, Balassagyarmaton és Mátraterenyén valamint a Heves megyei Tiszanána településen valósultak meg.

A műhelymunka célja elsősorban a szemléletformálást, szerepértelmezést segítő, szakmai hálózat kialakítása volt. A tudásmegosztáson, gyakorlati mintaadáson alapuló foglalkozás támogatta a résztvevők szakmai identitását, motivációs, innovációs készségeiket és segítette a hálózati működést. A tematika összeállításánál arra törekedtünk, hogy aktuális, hasznos szakmai információkat tudjunk átadni a résztvevőknek, ami a közösségi színtér működtetéséhez, mindennapi munkájukhoz ad segítséget. A „látó utak” során pedig megismerték egymás munkáját, és a jó gyakorlatokat.

A műhelymunkák során több témával is foglalkoztak a résztvevők, de a legfontosabb az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény változásai voltak, így nagy hangsúly helyeződött a törvényi változásokhoz kapcsolódó dokumentumok megismerésére és közös értelmezésére. A közművelődési rendelet, a képzési és beiskolázási terv és a szolgáltatási terv dokumentumait készíthették el a résztvevők szakmai módszertani segítségnyújtással és az alapszolgáltatások témakörét is körbe jártuk.

Olyan megvalósulási helyszínekre látogattak el a szakemberek ahol egy-egy alapszolgáltatás dominál, mint például Drégelypalánkon a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. Vanyarcon a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése alapszolgáltatás keretében a szlovák nemzetiségi hagyományok, értékek megismertetése, Kozárdon a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás keretében az önkéntesség témakörével, Tiszanánán pedig a helyi értékgyűjtés jó példájával ismerkedtek meg a résztvevők.

Aktuális témák voltak még az OKJ-s és felsőfokú szakmai képzések is. A megyei igazgatóság képzési koordinátora mellett az Eszterházy Károly Egyetem Közösségszervező BA második évfolyamos hallgatója a felsőfokú képzésről, az OKJ-s képzésről pedig a salgótarjáni képzésben résztvevő kollégák osztották meg tapasztalataikat. Az utolsó foglalkozás témája pedig az OSAP 1438 adatszolgáltatás volt, segítséget kaptak az adatszolgáltatás elkészítéséhez.

A találkozókon az elméleti és gyakorlati munka mellett megismerkedtek a résztvevők az adott település értékeivel, közművelődési tevékenységével is. Vanyarcon a juhtúrós galuskát kóstolhatták meg a résztvevők, Bujákon a Sasbérci kilátóhoz sétáltak el, Mihálygergén és Kozárdon az amatőr alkotó- és előadó tevékenységgel ismerkedtek meg.

A metszéspont műhelyfoglalkozás célja volt, hogy ne csak az elméleti tudásátadás történjen, hanem egy erős hálózat kerüljön kiépítésre új tagok bevonásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai módszertani tudásátadásával. A találkozók lehetőséget adtak arra a jelenlévő szakembereknek, hogy betekintést nyerjenek egymás munkájába, megismerhetik egymás településeit, munkáját és az adaptálható jó mintákat. Elmondhatjuk, hogy a műhelyfoglalkozás elérte célját, a résztvevők egyre nagyobb bizalommal fordulnak a megyei igazgatóság munkatársaihoz és egymáshoz is. Bár a projekt befejeződött, a folyamat nem áll le, hiszen a résztvevők igénylik, a hasonló szakmai találkozási alkalmakat ahol megoszthatják tapasztalataikat egymással. Elmondhatjuk, hogy a Nógrád megyei közművelődési szakmai hálózat megerősödött, amelynek a továbbiakban aktív részese, mozgatórugója marad a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatósága.

Szigeti Lászlóné

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.