Szakmai találkozó Sellyén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoportja a 2019. december 11-én szakmai találkozóra hívta a Sellyei járás polgármestereit, civil szervezeteit.

A találkozó célja volt, hogy tájékoztassa az érintetteket a LEADER program aktualitásairól.

Így Szarkándi Lajostól, az egyesület munkaszervezet vezetőjétől a pályázatkezelésről, a megvalósítások állásáról hallhattak. Szpisják Pál, az egyesület pályázati referense az ügykezelési tapasztalataival, a megvalósítást nehezítő problémák számbavételével egészítette ki az elhangzottakat. Vanyúr Arnold, a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat megyei referense pályázati áttekintést adott. Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságának vezetője a törvényi változásokból adódó kötelezettségekre, határidőkre hívta fel a figyelmét a közművelődési feladatellátóknak. Továbbá az értékfeltárás és a kulturális alapú gazdaságfejlesztés kapcsolódási pontjait elemezte a LEADER csoport tevékenységével.

Végül Benovics Gábor, a Helian NaTour Kft. ügyvezetője a forprofit szféra Drávamenti térségben megvalósuló turisztikai vállalkozásairól, lehetőségeiről tartott ismertetőt. A találkozót kötetlen beszélgetés zárta, ahol lehetőség nyílt a konkrét kérdések, esetek megvitatására is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.