Szakmai tanácskozás – fókuszban a közművelődési rendelet

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

Tar község adott helyet a 2019. június 27-én megrendezett szakmai megbeszélésnek, melyen négy községből – Szurdokpüspöki, Kozárd, Alsótold és Tar – vettek részt polgármesterek, a jegyző és az aljegyző, valamint a településeken dolgozó közművelődési szakemberek.  

Az előzetesen a megyei igazgatóság módszertani referensei által áttekintett települési közművelődési rendeletekről volt szó. Az 1997. évi CXL. törvény 2017-évi módosítása majd az ehhez kapcsolódó 20/2018-as EMMI rendelet alapján tekintették át a résztvevők a közművelődési rendeleteket.

Először általánosan, majd településenként – lélekszámtól függően – haladva a kötelező és a vállalt alapszolgáltatások mentén. Szó esett még a szolgáltatási terv, az intézményi alapító okirat valamint a képzési- és beiskolázási terv felülvizsgálatáról is – hiszen mind a négy településről voltak résztvevői a Salgótarjánban lezajlott középfokú okj-s képzésnek, így ezek a települések már rendelkeznek megfelelő végzettségű közművelődési szakemberrel.

Máté Lászlóné, Szigeti Lászlóné

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.