Szép Zalában születtem

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

2019. szeptember 17-én, 16:00 órától az alsópáhoki Művelődési Házban tartották a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága szervezésében az amatőr népdalkörök vezetőinek második műhelyfoglalkozását.

Az országban egyedülállóan magas létszámban működnek népdalkörök, dalárdák, citerazenekarok Zala megyében, köszönhetően annak, hogy az elmaradott, elzárt megyében tisztán megmaradtak a népszokások, a népdalok. Horváth Károly és Vajda József népdalgyűjtő munkája felbecsülhetetlen értékeket hozott a felszínre, melyet számszerűsíteni nehéz, a dallamok száma meghaladja a 20 ezret, van tehát miből meríteni.


A sors továbbra is kegyes a népzenei területhez, hiszen ifj. Horváth Károly édesapja nyomdokain elindulva további kutatásokat végzett. Elkötelezett a népzene és a népdalok tekintetében. Több népdalkörnek vezetője és még többnek tanácsadója. A népes és lelkes, tanulni vágyó népdalkörvezetők a második alkalommal is tömegesen érkeztek a műhelyfoglalkozásra. A délutánt a meghirdetett programnak megfelelően az Alsópáhoki Bodzavirág Népdalkör közreműködésével valósították meg.

Ifj. Horváth Károly vezetésével a beéneklést követően számba vették és el is próbálták többek között a népdaléneklés felépítését, a szólók beépítését a csokorba, a brácsával való kísérést. Sorra vették a népdaléneklés buktatóit és modellezték azokat. Az interaktív műhelyfoglalkozás felforrósította a hangulatot. A foglalkozás második felében a csoportvezetők által még nem ismert zalai népdal elsajátítása valósult meg, Horváth Károly gyűjtéséből. Továbblépve más tájegységekre, például Tolna megyébe a Sárközi népdalokra, előkerült a gyűjtésekből a „Híres decsi templom előtt” kezdetű népdal is. Hasznos intelem, hogy mindenki a saját tájegysége dalait tudja a leghitelesebben énekelni.

Besötétedett, a nótaszó szállt, szállt a Művelődési Ház falain kívülre. Hálásan és tudással felvértezve köszöntek el a csoportvezetők, akiket a rendszeres találkozás erős és céltudatos csoporttá érlelt.

Matyasovszky Margit
Fotó: Matyasovszky Margit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.