Színháziskola Fejér megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóság

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban is megszervezi – a Lázár Ervin Program keretében – a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület által akkreditált 30 órás Színháziskola című képzését Fejér megyében. A márciusban zajló képzésre – összesen 4 csoportban, 20-28 fővel – várják a pedagógusokat és az előadó-művészet iránt érdeklődő résztvevőket.

A Lázár Ervin Programot, a Magyar Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatában fogadta el. A program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetőségét. A Színháziskola – 30 órás pedagógus-továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy hogyan válasszák ki a diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel diákokkal.

A képzés keretében tapasztalattal rendelkező drámapedagógus és előadó-művészeti szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói magatartásának fejlesztésére. A Színháziskola című képzés a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzési program, amely a hétévenkénti kötelező 120 órányi továbbképzési kötelezettség keretébe beleszámítható 30 órában, és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszerben minősítéssel rendelkező szakmai továbbképzés (Engedélyszám: 12/84/2019), amely tanúsítvánnyal zárul. A képzési programot, az előadó-művészeti produkciót az étkezést és a szállást, térítésmentesen vehetik igénybe a pedagógusok, az óvodapedagógusok, a közművelődési szakemberek, és a civil szervezetek képviselői, és mindenki, aki a képzésen részt vesz. A képzésen való részvétel feltétele legalább érettségi bizonyítvány.


2019. évi résztvevők

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.