Szolgáltatási terv témakör a Metszéspont műhelymunka keretében Gellénházán

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatóság

A Művelődő Közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150 pályázat negyedik műhelyfoglalkozása 2019. május 27-én hétfőn volt Gellénházán, a Művelődési Házban. A műhely témái: a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a társadalmi érzékenyítés, a társadalmi szerepvállalás ösztönzése módszertanának elemzése, illetve jó példák és az egymástól tanulás voltak.

A műhelymunka első elemeként bevezetésként átismételték az előző alkalmakkor hallottakat, tanultakat. A második elemként meghatározták a közösség és társadalmi részvétel fogalmát (Nizák – Péterfi 2005). A foglalkozáson a résztvevők használták az Útmutató a közművelődési szakterület megújult jogszabályi környezetének alkalmazásához című könyvet.

A közművelődési szakemberek a helyi tapasztalatra, gyakorlatra támaszkodva megneveztek egy-egy olyan eseményt, amit megvalósítottak vagy tervezik annak megvalósítását és a vizsgált közművelődési alapszolgáltatáshoz illik, kapcsolódik. A felsorolt eseményeket flipchart papírra írták fel. A kollégák nagyon sokszínűen gondolkodnak ennek következtében eltérő, megbeszélést igénylő felsorolás született.

A harmadik elemként a csoportok a szolgáltatási terv (20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)) egy közművelődési alapszolgáltatását a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése témakörét töltötték ki, oly módon, hogy tíz eseményt vagy programot határoztak meg. A csoportmunkát plenáris értékelés követte, ahol minden csoport elmondta a véleményét.
Elköszönés előtt, még szót váltottak az aktuális pályázati lehetőségekről.
A műhelyfoglalkozás folytatódik június hónap utolsó hétfőjén.

Matyasovszky Margit
Fotó: Matyasovszky Margit

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.