Társadalmi vállalkozás mint a forrásteremtés lehetséges útja

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

2019. április 24-én harmadik alkalmához érkezett az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Békés Megyei Igazgatósága által 2019 februárjában, a Művelődő közösségek az Alföldön című, EFOP-3-7-3-16-2017-00149 azonosítószámú projekt keretében indított műhelyfoglalkozás-sorozat. A forrásteremtés klasszikus és innovatív módszereit, lehetőségeit körüljáró sorozat harmadik alkalmán a társadalmi vállalkozás témáját „járták körbe” a résztvevők.

A találkozónak ismét a Békés Megyei Könyvtár Lipták terme adott otthont, ahol a foglalkozás 8 órától 12 óráig tartott. A foglalkozás vendége Katona Mária volt, a Művelődő közösségek az Alföldön című, EFOP-3-7-3-16-2017-00149 azonosítószámú projekt szakmai vezetője, aki maga is jelentős tapasztalattal rendelkezik a társadalmi vállalkozások témakörében és szívesen osztotta meg ismereteit a jelenlévőkkel.

Ez alkalommal a résztvevők hallhattak a társadalmi vállalkozások gyökereiről, fogalmi megközelítéséről, működési mechanizmusáról. Gyakorlati foglalkozás keretében összegyűjtötték a civil szervezetek, a forprofit szervezetek, s a kettő között álló társadalmi szervezetek főbb jellemzőit. Megvilágításra kerültek a társadalmi vállalkozási forma adta lehetőségek és korlátok, a hozzá kapcsolódó támogatási formák és források. Végül, de nem utolsó sorban jó gyakorlatokkal is megismerkedhettek a résztvevők. Felmerült az igény arra, hogy jó volna néhányat közelebbről is megismerni, a projekt adta lehetőségekkel élve egy-egy látóút keretében. Az úti cél a következő találkozási alkalommal kerül majd véglegesítésre.

A sorozat következő találkozási alkalmára 2019. május 30-án kerül sor, amikor is a vállalkozói szemlélet és attitűd fejlesztése kerül majd előtérbe.

Lipták-Belányi Barbara
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.