Tereptanárok műhelyfoglalkozása Egerben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

A Közösségszervezés BA szakon tanuló hallgatók a 3. félévtől kezdődően, több alkalommal, kötelezően szakmai gyakorlaton vesznek részt. A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatósága és az Eszterházy Károly Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszéke közösen szervezett műhelybeszélgetést a tereptanároknak március elején Egerben.

A közösségszervezés szaknak követelménye, hogy a hallgatók a 3. félévtől kezdődően egy 80 órás, majd egy 160 órás szakmai gyakorlaton vegyenek részt, melynek célja, hogy a diákok a közművelődés, valamint a közösségszervezés különböző intézményeinek mindennapi munkáját megismerjék, abba aktívan bekapcsolódjanak. Fontos, hogy a különböző tantárgyak keretében elsajátított elméleti tudást, ismereteket megtanulják alkalmazni a gyakorlatban, és részesei legyenek a fogadó intézményekben futó projekteknek.

Annak érdekében, hogy valamennyi gyakorlóhelyen közel azonos értékrend mentén valósuljon meg a tapasztalati úton megszerezhető ismeretek átadása, valamint a személyes kompetenciák, szakmai elkötelezettség fejlesztése, a tereptanárok a gyakorlati idő megkezdése előtt találkoztak egymással. A szakmai elvek, értékrendek harmonizálásán túl közösen ismerték meg a szakemberek a gyakorlat kapcsán kötelező dokumentációt, annak részleteit. A 80 órás gyakorlat folyamán szükség szerint lesznek az egyeztetések, majd a végén újra találkoznak a szakemberek, hogy a tapasztalataikat megosszák egymással, és a fejlesztési javaslataikat megvitassák.

Közös felelősségként fogalmazták meg a résztvevők, hogy a hallgatók szakmai és személyes kompetenciafejlesztésének leglényegesebb eleme, hogy a diploma megszerzése után minél inkább meg tudják állni a helyüket a munka világában, a közművelődés különböző színterein. Ehhez szükséges, hogy a gyakorlat során megismerjék a szakma szépségeit, szerezzenek élményeket, a projektmódszert alkalmazva képesek legyenek közösségi eseményeket szervezni, közösségeket építeni. Lényeges megtapasztalniuk a közösségi művelődésben rejlő erőt, az együttműködés előnyeit. Tisztában kell lenniük a szakmai hálózat hasznosságával, a folyamatos tudásbővítés és a jogszabályok ismeretének jelentőségével, és azzal, hogy ezek összessége az, ami a feladatellátás és a szakma stabilitását adja.

Csathóné Sebők Erika

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.