Tovább a sárga úton

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóság

2018. május 30-án az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Somogy Megyei Igazgatóságának támogató közreműködésével amatőr színjátszó és hagyományőrző csoportok vezetőinek részvételével 12 alkalomból álló képzési, továbbképzési program indult kaposvári székhellyel. A havi rendszerességgel megvalósuló szakmai műhely a „Művelődő közösségek Nyugat-Magyarországon EFOP-3.7.3-16-2017-00150” projekt támogatásával tíz somogyi műkedvelő művészeti csoportvezető részére biztosított lehetőséget ismereteik bővítésére.

 „A sárga úton haladj, az odavisz ahova mész.
Ha a sárga fényes köveken lépsz, az igazi helyre érsz…”

Az Óz a csodák csodája nagy sikerű film egyik betétdala több generáció számára a barátság, bátorság, bölcsesség és a kitartás indulója. Az amatőr színjátszó csoportvezetők műhelyének megalakulásakor  a szervezők célja a kistelepüléseken  dolgozó, közösségükért tenni akaró csoportvezetők ezen erényekben való megerősítése volt, továbbá az is, hogy hitüket, kitartásukat biztos alapokon fekvő szakmai tudással erősítsék.

Az amatőr színjátszó csoport, mint aktív alkotó közösség példaképe és egyben motorja is a helyi közösségi élet fejlesztésének. A műkedvelő színjátszók a próbafolyamat során nemcsak szerepeket tanulnak, hanem a közös munka, az egymásra figyelés, az együttes cél érdekében való tevékenység felelősségét is megtapasztalják. Településük fejlődésében várhatóan szerepet is vállalnak cselekvő polgárként aktívan hozzájárulva a társadalmi és gazdasági élet helyi fellendítéséhez. A résztvevők nyolc, meghatározóan ezer fő alatti településről érkeztek. A csapatépítő játékokat minden esetben elemző, problémamegoldó szituációs gyakorlatok egészítették ki. A foglalkozások során jól hasznosítható ismeretet szereztek a szereposztás technikai és pszichológiai eljárásrendjéről, az előadás technikai hátteréről, például a jelmezekről és díszletekről, ezek típusairól. Megismerkedtek a dramatizálás alapjaival, a színpadi előadás stílusjegyeivel, irodalmi művek színpadra állításának szabályaival is. A műhely vezetője, Tóth Géza, színész-rendező nagy hangsúlyt fektetett az önismereti, érzékenyítő és csoportdinamikai módszerek bemutatására, elsajátíttatására. Az élmény alapú tanulás is jelen volt a projektben. Két alkalommal professzionális színházi előadás megtekintésére, majd azt követően a művészekkel való találkozásra is lehetőség nyílt. A Nemzeti Színházban a Pajtaszínházi Szemle falusi színjátszóinak bemutatója meghatározó és inspiráló élményt adott minden résztvevőnek.

Jó hangulatú, értékekben gazdag tizenkét alkalom után 2019. április 17-én a projekt lezárult. A műhelytagok szakmaiságukban megerősödve, csoportvezetői képességeikben kiteljesedve, új célokat megfogalmazva köszönték meg trénerük munkáját. A tervek szerint negyedévente más-más vendégváró településen újra találkoznak, ahol megosztják egymással tapasztalataikat.

Berlik Mari

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.