Tovább bővül a Nógrád megyei közművelődési szakember gárda

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóság

 2020. év december közepén Nógrád megyében is elindultak a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programjának képzési csoportjai.

A három képzési napon 66 fő iratkozott be a program egyik központi elemeként megvalósuló Közművelődési és közönségkapcsolati szakember, középfokú képzésbe a megyei igazgatóságon.

A Nemzeti Művelődési Intézet ezzel a programmal, a programba bevont személyek foglalkoztatásával és támogatott formában megvalósuló képzésével a települések önkormányzatait kívánja segíteni a helyi közművelődési feladatellátásban.

A Nógrád megyében induló három középfokú képzési csoportba beiratkozott résztvevők az első alkalommal átfogó előadásokat hallhattak a Nemzeti Művelődési Intézet történetéről, munkájáról, az országos közművelődésben betöltött szerepéről, a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program céljáról, felépítéséről. Bemutatásra került a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés, amely előadás alkalmával a hallgatók megismerkedhettek a képzés felépítésével, továbbá az elvárt követelményekkel.

A pandémiás helyzet által megkövetelt biztonsági előírások maximális betartása mellett is sikerült a jövőbeli kollégáknak egymással, illetve a megyei igazgatóság kollektívájával megismerkedni, és bár az egészségügyi veszélyhelyzet fennállása miatt a további csoportos találkozások egy kicsit váratnak magukra, a résztvevők és az oktatók egyaránt bizakodva tekintenek a 2021-es év elébe.

Sáriné Borik Melinda

módszertani referens

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.