Újabb foglalkozássorozat indul a Művelődő közösségek az Alföldön projekt keretében Békés megyében

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

A Művelődő közösségek az Alföldön című, EFOP-3-7-3-16-2017-00149 azonosítószámú projekt keretében a forrásteremtés módszereit körüljáró műhelyfoglalkozás-sorozatot indít 2019 januárjában a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája.

A program elsősorban települési önkormányzatok, közművelődési intézmények, közösségi színterek munkatársainak, valamint kulturális célú civil szervezetek vezetőinek, munkatársainak, tagjainak, és ezen szervezetek delegáltjainak kompetenciafejlesztését célozza. Célcsoportja pedig a köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály, kiemelten a hátrányos helyzetűek.

A műhelyfoglalkozás találkozási alkalmain a résztvevők elméleti és gyakorlati ismeretek átadása révén ismerkednek meg a forrásszerzés klasszikus és innovatív módszereivel, azok gazdasági és társadalmi hasznosításának lehetőségeivel, előnyeivel. A programba bevont személyek képessé válnak a helyzetértékelésre és elemzésre, a problémák beazonosítására, s azok megoldására, valamint javaslattervezetek kidolgozására.

A résztvevők olyan készségeket szereznek meg a foglalkozások során, melyekkel cselekvő közösségként képesek felismerni és hasznosítani az őket körülvevő környezetben fellelhető kiaknázatlan forrásokat. A műhelyfoglalkozás-sorozat végére a résztvevők képesek lesznek önállóan felmérni a településen jelentkező valós igényeket, szükségleteket, s erre építve különböző forrásszerzési technikák alkalmazásával megtervezni és megszervezni a szükséges anyagi és humánerőforrásokat, majd elindítani folyamatokat.

A program 12 foglalkozásból áll, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 óra időtartamban valósul meg.

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
Időpont: 2019. január 31., 14.00 óra

A foglalkozás során a résztvevők megismerkednek a projekt szakmai céljaival, véglegesítésre kerülnek a találkozási időpontok, és bemutatásra kerül az erőforrástérkép készítésének módszere.

Lipták-Belányi Barbara

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.