Vályogból épül az új „Gyermekkuckó” Kiskörén

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

Nagy izgalommal várták mind a 2018 júliusában elindított projekt résztvevői, mind a helyi általános iskolások október 17-ét. Ekkor ugyanis a kiskörei Művelődési Ház udvarán – az előzőleg általuk vetett vályogtéglákból – Csóka Balázs építész tervei alapján, valamint Honvisák Jánosné helyi koordinátor és Piroska Péter helyi vállalkozó irányításával „Gyermekkuckó” építésébe kezdtek.

A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája által „A múltból a jelenbe” címmel indított projektbe – az iskolásokon kívül – további lelkes helyi önkéntesek is bekapcsolódtak, akik szeptemberben több mint 1000 vályogtéglát készítettek elő a kis épülethez.

A hagyomány és a munkafolyamat felelevenítésének ötlete abból fakadt, hogy a település 19. században iparszerűen űzték a vályogvetést, és ma is található vályogból készült ház a kisvárosban.

A projekt célja, hogy a közösség által elsajátított vályogtégla készítési folyamat eredményeként környezetbarát gyermekökoház épüljön. A végleges befejezésre az időjárás miatt csak jövőre kerülhet majd sor.

A vályogvetés hagyományának felélesztése a helyi vállalkozókon és az önkormányzaton keresztül új munkalehetőséget és ezáltal egy közösséget teremtene, amely a hagyományos értékű kulturális alapú gazdaságfejlesztést indítana el a településen.

A projekt egy újfajta, régi hagyományt felelevenítő új közösséget hozhat létre, amely a Kisköre környéki települések számára is jó példával és hasznos tapasztalatokkal szolgál. A projekt az értékközpontú szemléletmód megerősödését szolgálja az önkormányzat és az alakuló népfőiskolai folyamatban, továbbá annak a lehetőségét készíti elő, hogy felismerésre kerüljön a vályogvetésre épülő munkahelyteremtés lehetősége.

További cél, hogy a településen formálódó népfőiskola – a projekt által – képessé váljon arra, hogy a jövőben kulturális alapú gazdaságfejlesztési folyamatként tekintsen a munkanélküliséget is csökkenthető tevékenységre.

Dr. Kelemen Éva

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.