Vasban civilben másodízben

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A 2017. novemberi találkozó hasznosságán felbuzdulva 2018 márciusában újra fórumra gyűltek össze a Vas megyében működő közművelődési, kulturális civil szerveződések képviselői; akik a közművelődési intézmények vezetőivel, a közösségi színtereket fenntartó önkormányzatokkal egyeztettek terveikről, kezdeményezéseikről. A program a közművelődési szakmát érintő aktuális kérdésekre adott választ, beszámolt a 2017-es év eredményeiről és felvázolta a 2018. évi terveit az NMI Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája is.

A „Vasban civilben” című fórum céljaként a résztvevők már az első alkalommal is a közművelődési szakma megyespecifikus fejlesztési lehetőségeinek áttekintését, a közösségfejlesztés innovációinak, kihívásainak megvitatását tűzték ki. A jó gyakorlatok bemutatása, a problémák alapos átgondolása, a közös megoldások keresése előrevetítette már akkor, hogy több alkalommal, rendszeresen kell összejönniük az érintetteknek. Időt kell szakítani egymás tevékenységének, sikereinek, vagy akár eredménytelenségeinek megismerésére; hogy az egymástól/egymással tanulás útján minél hatékonyabban tudják a szakemberek, a közösségükért tenni akarók a helyi közösségek értékes haladását elősegíteni.

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár emeleti kiállítóterében szervezett program első előadója Dr. Németh Sándor Bük Város polgármestere volt. A város első embere a bemutatott városfejlesztési elképzelésekkel arra irányította rá a figyelmet, hogy a kultúrára, a közösségi kezdeményezések felkarolására, a közösségi alkalmak létrehozásához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésére fordított összegek a lakosság jóllétében, a lakosságszám gyarapodásában és a Bükre érkező vendégek elégedettségében sokszorosan megtérül.

Tóth Tamás intézményvezető a művelődési ház és a könyvtár innovációit mutatta be. Az „Olvasószemüveg” és más programok a könyvtárat közelebb hozzák minden korosztályhoz, így a helyiek életének részévé válik a magas kultúra iránti fogékonyság. A művelődési ház állandó közösségi programjai, a térséget minden évszakban megmozgató nagyrendezvényei pedig a „bükiség” érzésének megélését segítik elő. Az igazgató bemutatkozásában kitért a Bükön Szent György Napjától Szent Mihály Napjáig tartó kiemelt turisztikai jelentőségű események kulturális gazdaságfejlesztő hatásaira is. Lendvai Veronika a Digitális Jólét Program Nyugat-dunántúli vezetője az aktuális pályázati lehetőségekre, a DJP pontok kialakítására, a munkahelyteremtő alternatívákra hívta fel a figyelmet. Nagy Krisztina a Civil Információs Centrum vezetője a Visegrádi Alap pályázatait mutatta be.

Kerekes Ferenc a Vas Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről és a helyi értéktárak jelentőségéről beszélt. A Castanea Egészséges Középkorúakért Egyesület tevékenységét Kis Judit, míg a Napsugár Közhasznú Egyesület céljait Bakó Gusztávné mutatta be.  Meskó Krisztián a „Töltsd tele Vassal!” – vasimozgokeptar.hu programot népszerűsítette, amelynek célja, hogy létrejöjjön egy Vas megye értékeiről készült filmekből, fotókból a közösség által szerkesztett portál. A szakmailag előrevivő, tartalmas napot a résztvevők programjainak promóciója zárta.

Éles Krisztina

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.