Vasi megemlékezések a Nemzeti Összetartozás Napján

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából 2020. június 4-én Vas megye számos településén megemlékezésekre került sor. A közösségek fontosnak tartották, hogy megosszák a Nemzeti Művelődési Intézettel az ünnepségekről készült beszámolóikat.

Alsószölnökön szavalatok után polgármesteri köszöntő, majd őrtűz-gyújtás következett, ahogy Bajánsenyén is. Döröskén a délután folyamán halk zene szólt az önkormányzati iroda ablakából, majd fél 5-kor megszólalt az Árpád-kori templom harangja. Felsőcsatáron őrtüzet gyújtottak a magyarságért, ahol Hende Csaba országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Hegyfalun polgármesteri beszéddel, koszorúzással emlékeztek.

Celldömölkön „Kemenesalja emlékezik” címmel nyílt kiállítás a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár galériáján június 3-án. Majthényi László, Vas Megye Közgyűlése elnökének megnyitó gondolatai után elhangzott gróf Apponyi Albert híres trianoni védőbeszéde is. Másnap a Ság-hegyi Trianon-kereszt lábánál Ágh Péter országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, majd Celldömölk egyik testvérvárosából, Erdőszentgyörgyből érkező üzenet hangzott el. A megemlékezés tábori misével zárult.

Csepregen több ünnepi beszédre is sor került egy felújított, falra festett emlékműnél, amely Nagy-Magyarország vármegyéit ábrázolja. Egyházashetyén a katolikus esperes és az evangélikus lelkész áldásával emléktáblát avattak, elszavalták a Magyar Hiszekegyet és az Összetartozás tüzénél közösen imádkoztak, majd beszélgettek.

Jánosházán a Trianon-keresztnél tartottak ünnepséget. Ezt koszorúzás zárta, ahol a település vezetői, az intézmények, civil szervezetei mellett koszorút helyezett el Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke is. Kemenesmagasiban az 1936-ban állított, majd az 1960-as években elbontott, de 2000-ben újraállított emlékműnél zajlott a megemlékezés versmondással, polgármesteri gondolatokkal, a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör műsorával.

Körmenden a város önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központ szervezésében közel egy órás emléksétára került sor Batthyány-Strattmann László szobrától IV. Béla király szobrán át az Országzászlóig, ahol városi ünnepség zajlott.

Jákfán a katolikus templom előtti emlékparkban leleplezték a Veres Gábor hegyfalui szobrászművész által készített emlékművet. Káldon az iskolások műsorát alpolgármesteri beszéd, majd emléktábla leleplezése követte, amely mellé a helyi civil szervezetek és szakkörök vezetői szalagot tűztek. Pápocon az önkormányzat a helyi egyesületekkel közös megemlékezést szervezett, ahol a helybeli gyerekek műsorát hallgatták meg az emlékezők.

Lukácsháza lakossága a székely testvértelepülés, Csíkkozmás online megemlékező műsorába kapcsolódott be, ahol keresztet állítottak. Az online térben verssel, klarinét-dallammal, videóüzenettel együtt emlékezett és ünnepelt a Fejér megyei Daruszentmiklós, a csongrádi Öttömös és a szlovákiai Csallóközcsütörtök is.

Magyarlakon ünnepi szentmisével kezdődött, majd a Trianon-emlékműnél folytatódott az emlékezés, ahol az önkormányzat és a civil szervezetek helyeztek el koszorút. A község büszkén vallja: „Magyarlak, nevünkben a nemzet!”.

Nádasdon ünnepi szentmise után került sor a megemlékezésre és koszorúzásra a Millenniumi emlékműnél. Takács László plébános ünnepi gondolatait követően a jelenlévők elénekelték a Boldogasszony anyánk című éneket és a Himnuszt.

Nagysimonyiban az I. világháborús emlékműnél és a haranglábnál harangzúgást követően négy korosztály közös verses-zenés műsora következett, majd koszorúzásra és a Székely himnusz közös eléneklésére került sor. Nemescsóban az I. világháborús emlékműnél tartottak megemlékezést. A Himnusz eléneklése és polgármesteri ünnepi beszéd után a Tézsula Énekkar műsora következett, végül koszorúzásra került sor. Nemeskeresztúron verseket szavaltak a falu diákjai. A megemlékezés közös imádsággal és a 100 másodperces harangzúgással zárult.

Ostffyasszonyfán a Hősi emlékműnél alpolgármesteri beszéddel, verssel, mécses gyújtásával emlékeztek a száz évvel ezelőtti eseményekre. Peresznyén polgármesteri beszédet követően gyertyagyújtással ünnepeltek. Rábahídvégen ünnepi szentmise után az önkormányzat koszorút helyezett el a Hősök keresztjénél, a lakosság pedig őrtűz-gyújtás mellett emlékezett. A községi Rózsafüzért Társulat június folyamán a magyar hazáért imádkozik.

Az Őrség mindig nagy figyelmet fordított a Nemzeti Összetartozás napjára. Sok-sok éve mindig megemlékeztek június 4-én a szlovén-magyar határsávban erről a napról. Az őrtüzek minden évben fellobbantak, így idén is. A kercaszomori megemlékezésen V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, Őrimagyarósdon pedig Trianon-emlékmű felavatására került sor Szarvas József színművész ünnepi gondolataival. Rönökön a Gazdag Erzsi Közösségi Térben a község polgármestere nyújtott történeti áttekintést Trianonról és a mai generációk feladatairól, a harangzúgás alatt pedig közösen imádkoztak.

Szombathelyen a „Trianon képes levelezőlapokon és falvédőkön” című kiállítás megnyitóját online módon a város Facebook-oldalán lehetett megtekinteni. A nap folyamán az emlékezők megkoszorúzták a Kálvária utcai hősi emlékművet is, majd részt vettek egy civilek által szervezett megemlékezésen a Mindszenty és a Berzsenyi téren.

Pornóapátiban Hende Csaba országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök mondott köszöntőt és emlékművet koszorúztak. Az őrtűz-gyújtást kötetlen beszélgetéssel, szalonnasütéssel zárták. Torony községben a Toronyőr Kulturális Egyesület szervezésében, zenével, verssel és egy előadás meghallgatásával emlékeztek a gyásznapra. A megemlékezés szónoka Kukor Ferenc, a Rákóczi Szövetség Vas megyei szervezetének elnöke volt. Vashosszúfaluban szentmise után a Trianon-emlékműnél fiatalok műsorával, ünnepi beszéddel emlékeztek. A község egyik lakója sütött egy nemzeti színű kalácsot, amit az ünnepség után felszeleteltek és a megjelentek között szétosztották.

Velemben a Hősök Kapujánál volt mécsesgyújtás, továbbá harangozással emlékeztek. Vasváron online közvetített beszélgetéssel emlékeztek a 100 éves évfordulóra, melyben részt vett Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató, Gyurácz Ferenc író, Szarvas József színművész és Kovács László, Horvátlövő korábbi polgármestere.  Közreműködtek a Vasvári Játékszín Egyesület versmondói. A Szentkúton  pedig két órán keresztül hangzottak el versek, énekek, prózai részletek  az emlékezés kapcsán. Zárásként József Attila: A tél c. versét  együtt mondta mindenki.

Több településen őrtűz gyújtásával és/vagy 100 másodpercig zúgó harangszóval emlékeztek, így például Cákon, Kétvölgyön, Olaszfán, Orfaluban, Püspökmolnáriban, Simaságon, Sorkikápolnán, Szentpéterfán.

Szentgotthárdon a június 4-én kezdődött program 6-án is folytatódott: a polgármesteri köszöntőben elhangzott, hogy nemcsak az ország, de a szentgotthárdi járás is elveszítette területének 2/3-át. Hagyományőrző egyesületek műsora után civil összefogással négy fát ültettek el a szentgotthárdi várkertben. Csákánydoroszlón pedig június 14-én került sor megemlékezésre a templomkertben. Itt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos mondott beszédet, majd a település Trianoni emlékművét avatta fel Majthényi László, Vas Megye Közgyűlésének elnöke.

Kuglics Gábor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.