Véget ért a Kultúra, közösség, kreativitás – Szabadidős programok a Békés megyei hátrányos helyzetű gyermekek számára elnevezésű projekt

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóság

Befejeződött a Kultúra, közösség, kreativitás – Szabadidős programok a Békés megyei hátrányos helyzetű gyermekek számára elnevezésű TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0320 azonosító számú projekt fenntartási évre vonatkozó időszaka. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Békés Megyei Igazgatósága a fenntartási időszakban hat köznevelési, oktatási-nevelési intézménnyel együttműködésben, 2019. február 1. és 2019. június 15. közötti időszakban valósított meg kézműves, irodalmi, drámapedagógiai témakörökben közösségépítő foglalkozásokat.

Az egyes intézményekben 1-1 havi, tematikus szakkört tartottak, évente 5 alkalommal, alkalmanként 10-10 gyermek részvételével, helyi pedagógusok közreműködésével.

Bucsán, a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve a közösségépítés kézműves havi szakkör megvalósításával zajlott. A foglalkozásokon, sablonok alapján, nyírás és ragasztás technikákat tanultak a résztvevők, valamint a gyöngyfűzés alapismereteit sajátították el.

Geszten, az Arany János Általános Iskolával együttműködésben közösségépítés valósult meg, drámapedagógiai szakkör lebonyolításával. A szakköri tevékenység magába foglalta az egyes jeles napokhoz, nemzeti ünnepekhez, magyar hagyományok ápolásához köthető foglalkozásokat, melyek során a résztvevők jelenetekkel, farsangi mulatsággal, előadásokkal kísért élményekkel gazdagították közösségüket.

Geszten, a Geszt Község Óvodája és Szociális Intézményének közreműködésével kézműves havi szakkörön, közösségépítési folyamatokon keresztül, a gyermekek koncentrációs készségeiket és a közösségi érzéseiket erősíthették, valamint egymás munkájának megismerésével, saját ízlésüknek megfelelően, a hagyományos kézműves technikák alkalmazásával fejleszthették esztétikai érzéküket.

Kamuton, a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvodával együttműködésben, a kézműves havi szakkör alatt különböző kézműves – csomózási, gyöngyözési, festési – technikát próbálhattak ki a résztvevők.

Muronyban, a Mezőberényi Általános Iskola, AMI és Kollégium, Muronyi Általános Iskola Tagintézményében irodalmi havi szakkör során valósult meg  a közösségépítés. Az irodalmi szakkör során a verses, zenés, „jelenetes” játékok, feladatok a gyerekek együttműködését erősítették, az esztétikai nevelés mellett a hagyomány, a kereszténység, a család értékeinek megismerésével a gyerekek megértették, miként hasznosíthatják azokat a közösségi kohézióban.

Szabadkígyóson, a Szabadkígyósi Általános Iskola kézműves szakkörein élhettek át a gyerekek különféle közösségépítő folyamatokat. A témakörök köré szervezett kézművesség közösségépítő tevékenysége által, a természetes, az újrahasznosítható anyagokból elkészített dísztárgyak megalkotásával a gyerekek a régi hagyományokat elevenítették fel.

Medvegy-Andelic Marija

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.